DOANH NGHIỆP THÔNG MINH

Tính hiệu quả được thể hiện qua các bảng báo cáo.
Tuân thủ nguyên tắc ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

Remote Desktop Slogan

GIÁM SÁT TRỰC TUYẾN

Quản lý người dùng.
Quản lý máy chủ, cấu hình bảo mật.

Cloud Pc 2 1 1 1

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

Quản lý nguồn nhân lực của doanh nghiệp.
Phát triển các kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

LẬP KẾ HOẠCH NÂNG CAO

Lập kế hoạch, tổ chức công việc hiệu quả.
Theo dõi tiến độ công việc.

LẬP KẾ HOẠCH YÊU CẦU VẬT LIỆU

Kiếm soát nguyên vật liệu đảm bảo nguồn cung ứng cho sản xuất.
Tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG VỚI OUTLOOK

Tổ chức quản lý quan hệ khách hàng.
Tăng lợi nhuận bằng cách củng cố sự hài lòng của khách hàng.

CÓ TẦM NHÌN VỀ KHO HÀNG

Giải quyết các nghiệp vụ bố trí, định vị kho, sắp xếp kệ chứa, hàng hóa.
Quy trình hóa nghiệp vụ nhập, xuất, quản lý sổ sách hàng hóa trong kho bãi.

CÁC TÍNH NĂNG

Quản trị nguồn lực sản xuất

Quản lý, lập kế hoạch, theo dõi & tự động hóa

Quản lý Mua hàng

Tiết kiệm tối đa chi phí hoạt động kinh doanh

Quản trị hoạt động bán hàng

Quản lý đơn hàng, liên kết với kho hàng..

Quản trị quan hệ khách hàng

Chăm sóc và xây dựng niềm tin khách hàng….

Quản trị toàn bộ hệ thống kho hàng

Kiểm soát chính xác hoạt động xuất nhập kho

Quản trị các dự án

Giúp kiểm soát toàn bộ các dự án triển khai

Quản trị nguồn nhân lực

Danh bạ nhân viên, hồ sơ nhân sự

Quản trị hệ thống kế toán & tài chính

Kiểm soát được dòng tiền lưu thông

Kế hoạch yêu cầu vật liệu

Đảm bảo vật liệu quá trình sản xuất

Lập kế hoạch nâng cao

Nâng cao hiệu quả công việc

Chuẩn mực kế toán Việt Nam

Phù hợp với luật pháp kế toán Việt Nam

Quản lý truy cập máy chủ

Không giới hạn số người dùng

CÁC TIỆN ÍCH

Smarttools

Công cụ thông minh

Giao diện kéo thả, tạo truy vấn theo yêu cầu người dùng, báo cáo phân tích.

Support

Hỗ trợ đa dạng

Đa ngôn ngữ và đa dạng tiền tệ, nhiều kiểu báo cáo tài chính.

Localication

Địa phương hóa

Chuẩn kế toán Việt Nam, địa phương hóa môi trường kinh doanh và các báo cáo thuế.

Database

Cơ sở dữ liệu

MS SQL Server / SAP Hana.

LỢI ÍCH CỦA SAP BUSINESS ONE

REMOTE DESKTOP RUN APPLICATION

1

Chia sẻ tài nguyên cho người dùng

2

Người dùng truy cập và đăng nhập

Remote 3

Sử dụng tài nguyên được chia sẻ

KHÁCH HÀNG CỦA INFOASIA