Một, tổng quan

Trong những năm gần đây, với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế và ảnh hưởng của chính sách chuyển đổi và nâng cấp sản xuất quốc gia, ngành công nghiệp sản xuất truyền thống đang ở trong tình trạng khó khăn. Các nhà sản xuất với tầm nhìn chiến lược, đặc biệt là ngành công nghiệp sản xuất điện tử ô tô tiên tiến, đang bắt đầu khám phá các lĩnh vực ứng dụng tiên tiến của hệ thống truy xuất nguồn gốc sản xuất RFID.

Công nghệ truy xuất nguồn gốc chống hàng giả RFID đột phá ý tưởng của công nghệ truy xuất nguồn gốc chống hàng giả trong quá khứ, với các đặc điểm khó giả mạo, dễ nhận dạng, phản hồi thông tin, tính độc quyền của mật khẩu, tính bảo mật mật khẩu, sử dụng một lần và vân vân. Công ty TNHH Công nghệ Thông tin Quảng Châu Duệ Phong Đức sử dụng công nghệ RFID để chống hàng giả truy xuất nguồn gốc, so với truy xuất nguồn gốc chống hàng giả laser, truy xuất nguồn gốc chống hàng giả kỹ thuật số, v.v., ưu điểm của nó là: mỗi nhãn có một số ID duy nhất, ID duy nhất này được viết vào ROM khi sản xuất chip, không thể sửa đổi, khó giả mạo; Không có hao mòn cơ học, chống ô nhiễm; Trình đọc có giao diện vật lý không trực tiếp mở cho người dùng cuối, đảm bảo an toàn của chính họ; Khía cạnh bảo mật dữ liệu, ngoài việc bảo vệ mật khẩu của nhãn điện tử, phần dữ liệu có thể sử dụng nhiều thuật toán bảo mật để thực hiện quản lý bảo mật; Giao tiếp giữa đầu đọc và nhãn điện tử phải trải qua nhiều quá trình xác thực lẫn nhau, v.v.

RFID质量追溯系统

Thứ hai, thành phần của hệ thống truy xuất nguồn gốc chất lượng RFID

Hệ thống truy xuất nguồn gốc chất lượng RFID được thiết kế tuân thủ nghiêm ngặt khung quản lý hàng hóa và truy xuất nguồn gốc hàng hóa quốc tế, đồng thời thực hiện truy xuất nguồn gốc nội bộ và truy xuất nguồn gốc bên ngoài của các bên liên quan như cơ quan quản lý hàng hóa, hải quan, nhà nhập khẩu, nhà sản xuất, nhà phân phối ở tất cả các cấp, nhà bán lẻ, tất cả các loại kho và nhà vận chuyển. Hệ thống được thiết kế để xem xét đầy đủ mối liên hệ giữa hậu cần và luồng thông tin liên quan đến đơn vị truy xuất nguồn gốc, trong thiết kế mã hóa hàng hóa không chỉ tuân theo các quy tắc tương ứng của Hiệp hội mã hóa hàng hóa quốc tế (GSI), mà còn xem xét đầy đủ các thuộc tính quản lý của hàng hóa. Hệ thống đảm bảo thực hiện thành công truy xuất nguồn gốc chất lượng từ cấu trúc kỹ thuật và khung quản lý hoạt động.

Hệ thống truy xuất nguồn gốc chất lượng RFID là nhằm vào các hàng hóa như dược phẩm, thuốc lá và rượu và các hàng hóa khác để chống hàng giả truy xuất nguồn gốc nhu cầu, kết hợp với chế biến hàng hóa, sản xuất, lưu thông, đặc điểm tiêu thụ, sử dụng công nghệ nhận dạng tự động RFID tiên tiến, thẻ điện tử RFID như một tàu sân bay thông tin truy xuất nguồn gốc chống hàng giả, là tích hợp công nghệ RFID, công nghệ mạng máy tính, công nghệ truyền thông hiện đại, công nghệ cơ sở dữ liệu, công nghệ kỹ thuật phần mềm trong một hệ thống thông tin quy mô lớn.

1. Truy xuất nguồn gốc chất lượng

Truy xuất nguồn gốc vật liệu: có thể thông qua mã theo dõi thành phẩm, có thể truy vấn số bộ phận được sử dụng bởi sản phẩm, nhà cung cấp, thông tin hàng loạt. Và thông qua thông tin hàng loạt đảo ngược để tìm hiểu những sản phẩm được áp dụng cho các lô có vấn đề, bán riêng cho khách hàng nào;

Truy xuất nguồn gốc nhân viên: có thể thông qua mã theo dõi thành phẩm, truy vấn ngược lại lô sản xuất sản phẩm, nhân sự, thời gian;

Truy xuất nguồn gốc chất lượng: Thông qua mã theo dõi thành phẩm, truy vấn thông tin kiểm tra chất lượng sản phẩm ban đầu và hồ sơ sửa chữa lại.

RFID质量追溯系统

2. Kiểm soát chuỗi cung ứng

Kiểm soát chuỗi cung ứng dựa trên nguyên liệu thô, bán thành phẩm và thành phẩm làm đối tượng kiểm soát, quá trình liên quan đến việc mua nguyên liệu vào kho, sản xuất cổ áo hoàn trả, sản xuất thành phẩm vào kho, bán ra khỏi kho, kiểm kê vật liệu, đóng gói liên quan đến xe tải, v.v.

Những lợi ích mà việc thực hiện hệ thống có thể mang lại:

Trực quan hóa quản lý hàng tồn kho: “cái gì”, “ở đâu”, “bao nhiêu”, thông qua các mô-đun chuỗi cung ứng có thể được phản ánh chính xác

Thời gian thực hóa quản lý hàng tồn kho: Bán hàng / sản xuất / mua / quản lý và các bộ phận khác có thể nhìn thấy hàng tồn kho ngay lập tức.

Sơ yếu lý lịch của quản lý kho: có thể đạt được theo dõi lô thành phẩm, ghi lại chi tiết từng lô sản phẩm được cấp cho khách hàng nào.

Truy xuất nguồn gốc quản lý vật liệu: có thể đạt được theo dõi hàng loạt nguyên liệu thô, ghi lại chi tiết từng lô nguyên liệu được sử dụng cho lô sản phẩm nào.

Thông minh hóa quản lý vật liệu: Đối với vật liệu trên SMT, có thể được kiểm tra bằng cách quét mã PDA để tránh lỗi

FIFO (ra trước): Đảm bảo nguyên liệu, bán thành phẩm, sản xuất thành phẩm trước tiên.

Kiểm kê hiệu quả và không có lỗi: thông qua pda quét mã kiểm kê, tiết kiệm rất nhiều nhân lực, và tránh sai lầm của con người.

(1) Kiểm soát chuỗi cung ứng – mua sắm vào kho

Việc mua sắm vào kho phải được kiểm tra trước khi đủ điều kiện để có thể được nhập kho. Đối với các sản phẩm được nhập theo PCS, một đơn đặt hàng tạo ra một nhãn số lô, sau khi kiểm tra đủ điều kiện trực tiếp đọc dữ liệu nhãn vào kho; Đối với các sản phẩm được đóng gói vào kho, một gói tạo ra một nhãn số lô, thanh tra thông qua quét PDA được lấy nhãn gói kiểm tra, ghi lại số lượng gói được rút ra. Khi nhập kho, hệ thống sẽ tự động tính toán số lượng kho chính xác.

RFID质量追溯系统

 

Giao diện phía PC

RFID质量追溯系统

 

PDA vận hành nguyên liệu vào kho

RFID质量追溯系统

(2) Kiểm soát chuỗi cung ứng – cổ áo trả lại vật liệu

Cổ áo và hoàn trả vật liệu tại trang web sản xuất, tất cả đều thông qua PDA để quét mã lô nguyên liệu và số lượng nhập; Bán thành phẩm và thành phẩm đã hoàn thành vào kho cũng được ghi lại thông qua nhãn quét PDA, và thông qua vật liệu cổ áo đảo ngược, để đạt được mức tiêu thụ thực tế của nguyên liệu tại chỗ sản xuất.

Lợi ích: Thông qua pda quét mã và wifi truyền thời gian thực, thay thế vật liệu trả lại cổ áo nhân tạo, không chỉ nâng cao hiệu quả hoạt động, mà còn tránh lỗi của con người, để đảm bảo rằng tất cả các loại tài khoản kho phù hợp.

RFID质量追溯系统

 

PDA quét mã cổ áo

RFID质量追溯系统

RFID质量追溯系统

(3) Kiểm soát chuỗi cung ứng – Liên kết đóng gói

PDA quét mã ra khỏi kho, để đảm bảo rằng mã truy xuất nguồn gốc sản phẩm được liên kết với đơn đặt hàng bán hàng và xuất kho, để mở đường cuối cùng cho truy xuất nguồn gốc chất lượng trong tương lai;

Tổng kho phân phối hàng hóa thông qua pda quét mã để tiến hành kiểm tra ra vào kho, để đảm bảo rằng các tài khoản chuyển giao phù hợp;

Nhiều lớp mã bao bì ràng buộc, tải xe chỉ cần quét mã vạch mức đóng gói cao nhất, để đạt được tải xe hiệu quả;

Logic mã nguồn nghiêm ngặt, thông qua mã truy xuất nguồn gốc để thực hiện nhiều lớp bao bì để thực hiện truy xuất nguồn gốc lớp.

RFID质量追溯系统

 

Giao diện quay số mã quét PDA

RFID质量追溯系统

PDA quét mã thành phẩm ra khỏi giao diện

RFID质量追溯系统

 

(4) Kiểm soát chuỗi cung ứng – liên kết đóng gói

Bộ điều khiển ECU, còi, màn hình, cảm biến bốn sản phẩm duy nhất tạo thành một hộp nhỏ, máy in ra khỏi nhãn mã hộp, công nhân dán nhãn và quét mã hộp, bắt đầu đóng gói và quét nhập, chờ đợi để đóng gói một hộp, PDA ràng buộc, tải lên dữ liệu. Bao bì liên quan đến trang web, nhập và ràng buộc mã đóng gói mẹ con thông qua quét PDA.

RFID质量追溯系统

(5) Kiểm soát chuỗi cung ứng – kiểm kê

Kế hoạch kiểm kê của hệ thống nền liên kết PDA, tiến hành kiểm kê mã cho các loại kho khác nhau, ghi lại số lượng đĩa thực tế, và tải lên nền hệ thống, hệ thống sẽ tự động đối chiếu số lượng tài khoản và số lượng đĩa thực tế, tính toán chênh lệch thắng hoặc thua lỗ. Thông qua kiểm kê định kỳ, để đảm bảo tính nhất quán của tài khoản của công ty, để đảm bảo kế toán tài chính chính xác.

RFID质量追溯系统

(6) Kiểm soát chuỗi cung ứng – Quản lý nhà cung cấp

Mô-đun quản lý nhà cung cấp cung cấp cho các nhà cung cấp cốt lõi với chức năng in nhãn điện tử RFID và quản lý quét PDA. Quy trình làm việc như sau:

RFID质量追溯系统

Thông qua mô-đun quản lý nhà cung cấp của Guangzhou Ryfengde, nhà cung cấp có thể nhận được thông tin đơn đặt hàng và yêu cầu thông số kỹ thuật đóng gói và in nhãn điện tử RFID. Các nhà cung cấp tuân thủ các tiêu chuẩn được đề xuất bởi Hệ thống Ryfengde Quảng Châu để sản xuất, dán nhãn, đóng gói và vận chuyển. Khi giao hàng, nhà cung cấp thông qua pda quét mã để tải lên thông tin vận chuyển, có thể biết trước tình hình vận chuyển nguyên liệu thô, và trong kho kiểm tra doanh thu, chỉ cần quét mức cao nhất đóng gói thẻ điện tử RFID (ví dụ: khay RFID thẻ điện tử) để hoàn thành một lô hàng nhập kho.

RFID质量追溯系统

Thứ ba, kiểm soát quá trình sản xuất

Kiểm soát quá trình sản xuất là sử dụng thiết bị PDA trên các tuyến đường công nghệ khác nhau, trung tâm làm việc khác nhau, thực hiện quét và nhập dữ liệu trang web hội thảo, và số lô, số sê-ri SN, nhà điều hành và các thông tin cơ bản quan trọng khác được tải lên nền hệ thống mã vạch và hệ thống K3. Truyền dữ liệu được truyền qua wifi.

Trên đây là phần cơ bản và quan trọng nhất của toàn bộ dự án, từ nguyên liệu thô, bán thành phẩm, thành phẩm ghi lại chi tiết tất cả các thông tin sản xuất, để sản xuất thành phẩm trong tương lai truy xuất nguồn gốc chất lượng và kiểm tra lại thông tin để cung cấp cơ sở dữ liệu.

(1) Hiệu quả thực hiện

RFID质量追溯系统

 

RFID质量追溯系统

 

(2) Thu thập tại chỗ

RFID质量追溯系统

 

Các bộ phận quét PDA cầm tay và nhãn điện tử RFID nguyên liệu, bị ràng buộc với đơn đặt hàng sản xuất. Sau khi hoàn thành thành phẩm, máy cầm tay quét nhãn điện tử RFID thành phẩm, thiết lập mối quan hệ giữa nguyên liệu thô, thành phần bán thành phẩm, thành phẩm và đơn đặt hàng.

RFID质量追溯系统

 

(3) Kiểm soát chất lượng rõ ràng

RFID质量追溯系统

(4) Dòng chảy nguyên liệu tại chỗ

Khi SMT được chuyển đổi, dư lượng có thể được chuyển sang các lệnh khác để tiếp tục sử dụng, quy trình như sau:

Tháo dỡ – tính toán dư lượng PDA – đánh dấu tại chỗ – chuyển sang vật liệu trên lệnh mới. Nếu không cần phải chuyển sang đơn đặt hàng mới, cũng có thể trả lại kho nguyên liệu thông qua đơn đặt hàng đảo ngược, đảo ngược thuộc về phạm vi quản lý chuỗi cung ứng.

RFID质量追溯系统

(5) Quy trình sản xuất bộ điều khiển

RFID质量追溯系统

Thứ tư, kiểm tra và sửa chữa

RFID质量追溯系统

 

RFID质量追溯系统

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.