Crm Banner

Quản lý quan hệ khách hàng với SAP ERP/MES:

– Giúp nhân viên chăm sóc khách hàng thực hiện được nhiều công việc hơn trong khoảng thời gian ít hơn, đồng thời luôn kết nối và tương tác với khách hàng.

– Ưu điểm: Dễ sử dụng, lưu trữ chi tiết các thông tin của khách hàng như tính cách, độ tuổi, ngày sinh. Gửi thông báo tới các nhân viên để chăm sóc khách hàng được tốt hơn.

– Giá trị mang lại: Giúp gia tăng khách hàng, tăng tỉ lệ chốt đơn, gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Phân hệ CRM trong SAP ERP/MES có thể kết nối với Outlook, tạo thuận tiện cho việc chăm sóc khách hàng cũng như tạo thêm các đơn hàng mới từ khách hàng tiềm năng.

After Sales Bp Activities
Hoạt động sau bán hàng (họp hàng tháng)
After Sales Bp Activities Outlook Calendar
Hoạt động của khách hàng (Hiển thị bằng lịch Outlook)
Services Call
Dịch vụ cuộc gọi sau bán hàng

– Nhận dự báo chính xác.

– Nhận các phân tích về hành vi khách hàng.

– Sử dụng những dữ liệu tin cậy để đưa ra quyết định hiệu quả.

– Dễ dàng thiết lập bảng điều khiển tùy chỉnh để quản lý khách hàng tốt hơn.

– Tự động hóa các hoạt động dựa trên các kịch bản bán hàng: các cuộc gọi, các cuộc họp, gửi thư và báo giá…

– Nhà quản trị sẽ biết chính xác những công việc cần thực hiện hàng tháng so với mục tiêu của doanh nghiệp, đồng thời giúp các nhân viên kiểm soát tốt hơn những công việc cần thực hiện.