Quản lý quan hệ khách hàng

Crm Banner

Quản lý quan hệ khách hàng với SAP Business One:

– Giúp nhân viên chăm sóc khách hàng thực hiện được nhiều công việc hơn trong khoảng thời gian ít hơn, đồng thời luôn kết nối và tương tác với khách hàng.

– Ưu điểm: Dễ sử dụng, lưu trữ chi tiết các thông tin của khách hàng như tính cách, độ tuổi, ngày sinh. Gửi thông báo tới các nhân viên để chăm sóc khách hàng được tốt hơn.

– Giá trị mang lại: Giúp gia tăng khách hàng, tăng tỉ lệ chốt đơn, gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Phân hệ CRM trong SAP Business One có thể kết nối với Outlook, tạo thuận tiện cho việc chăm sóc khách hàng cũng như tạo thêm các đơn hàng mới từ khách hàng tiềm năng.

After Sales Bp Activities
Hoạt động sau bán hàng (họp hàng tháng)
After Sales Bp Activities Outlook Calendar
Hoạt động của khách hàng (Hiển thị bằng lịch Outlook)
Services Call
Dịch vụ cuộc gọi sau bán hàng

– Nhận dự báo chính xác.

– Nhận các phân tích về hành vi khách hàng.

– Sử dụng những dữ liệu tin cậy để đưa ra quyết định hiệu quả.

– Dễ dàng thiết lập bảng điều khiển tùy chỉnh để quản lý khách hàng tốt hơn.

– Tự động hóa các hoạt động dựa trên các kịch bản bán hàng: các cuộc gọi, các cuộc họp, gửi thư và báo giá…

– Nhà quản trị sẽ biết chính xác những công việc cần thực hiện hàng tháng so với mục tiêu của doanh nghiệp, đồng thời giúp các nhân viên kiểm soát tốt hơn những công việc cần thực hiện.

Banner Vn

Ưu điểm của SAP Business One:

 • SAP Business One hỗ trợ VAS report, phù hợp với chuẩn mực kế toán, luật pháp kế toán Việt Nam.
 • SAP Business One có tốc độ xử lý nhanh theo thời gian thực, giao diện thân thiện, phù hợp với mọi người dù bạn không chuyên về công nghệ thông tin. Thời gian học và sử dụng rất nhanh.
 • SAP Business One dễ dàng phát triển và thay đổi hệ thống khi cần thiết, tạo điều kiện nâng cao hiệu suất hoạt động của các doanh nghiệp.
 • SAP Business One giúp người dùng đưa ra được các quyết định nhanh chóng và chính xác hơn. Đồng bộ dữ liệu cho hoạt động từ đầu đến cuối, nên ít gặp lỗi và tránh việc phải nhập dữ liệu nhiều lần.
 • SAP Business One có tính linh động. Kết nối các chi nhánh, cơ sở của doanh nghiệp cũng như các đối tác của doanh nghiệp lại với nhau thành một hệ thống.

Phân hệ và tiện ích trong SAP Business One

 • Phân hệ sản xuất:  BOM | Costing | MRP Recommendations | Production Order.
 • Quản lý kho: Item MD | Serial Number & Batches | Location MGT | Pick and Pack.
 • Quản lý bán hàng: Quotation | Order | Gross Profit Calculation | Pricing Control | Analysis Report.
 • Quản lý mua hàng: Purchase Order | MRP Forecasting | Purchase Analysis Report | Landed Cost.
 • Phân hệ tài chính: Cost Account | Budget | Cash Flow | General Ledger | Chart Of Accounts.
 • Quản lý quan hệ khách hàng: Analysis | Outlook Integration | Activities Management | Sales History | Sales Opportunities.
 • Quản lý nhân sự, tính lương: Payroll (Throught Partner Add-on) | Employees Data.
 • Công cụ thông minh: Analysis Report | Generating Queries By User Demands | Drag & Relate.
 • Hỗ trợ đa dạng: Financial Reports | Multi-Currency | Multi-Language.
 • Địa phương hóa: V.A.T Reports | Business Environment | V.A.S.
 • Cấu hình: Message Alerts | Processes | Integration | Utilities | DB Updating | Query Wizard.
 • Tùy biến: User Defined Field | User Defined Table | SDK | Form Setting | Formatted Search | User Menu.
 • Cơ sở dữ liệu: MS SQL Server | SAP Hana.

Hotline: 0909 968 097