Quản lý nhân sự

Hr Banner

Phân hệ quản lý nhân sự SAP Business One:

1. Tính năng quản lý nhân sự trong SAP Business One (HR – Human Resource):

– Quản lý nhân sự trong doanh nghiệp, hoạch định nguồn nhân lực.

– Quản lý thời gian biểu (time sheet), đánh giá, chấm công.

– Tính lương, thuế, bảo hiểm.

– Tính lương hàng tháng nhanh chóng.

Hr 1
Quản lý danh sách nhân viên

2. Các bảng báo cáo trong chức năng quản lý nhân sự của SAP Business One, giúp cho người chủ doanh nghiệp có những chiến lược phát triển phù hợp:

– Báo cáo danh sách, thông tin nhân viên.

– Báo cáo ngày nghỉ, báo cáo lương.

– Báo cáo chi tiết về tình trạng từng nguồn nhân lực cụ thể.

Hr
Bảng chấm công nhân viên

3. Hệ thống và quản lý nhân sự: Phân quyền cho người sử dụng theo cấp bậc, quản lý thông tin cán bộ, quá trình làm việc, cập nhật thông tin cá nhân.

4. Đào tạo: Cho phép các phòng ban hoạch định, thực hiện kế hoạch đào tạo.

5. Tuyển dụng: Cho phép các phòng ban đề xuất, thực hiện và theo dõi xuyên suốt quá trình tuyển dụng.

6. Phân hệ đánh giá nhân sự, khen thưởng – kỷ luật: Quản lý công làm việc của nhân viên, hỗ trợ doanh nghiệp tính lương nhanh chóng, chính xác để đưa ra quyết định khen thưởng, kỷ luật…

7. Chế độ đãi ngộ: Quản lý, lưu trữ dữ liệu về chế độ chính sách mà cán bộ được hưởng.

8. Danh mục báo cáo: Tự động thiết lập các báo cáo thống kê, cung cấp ngân hàng các mẫu báo cáo.

Banner Vn

Ưu điểm của SAP Business One:

 • SAP Business One hỗ trợ VAS report, phù hợp với chuẩn mực kế toán, luật pháp kế toán Việt Nam.
 • SAP Business One có tốc độ xử lý nhanh theo thời gian thực, giao diện thân thiện, phù hợp với mọi người dù bạn không chuyên về công nghệ thông tin. Thời gian học và sử dụng rất nhanh.
 • SAP Business One dễ dàng phát triển và thay đổi hệ thống khi cần thiết, tạo điều kiện nâng cao hiệu suất hoạt động của các doanh nghiệp.
 • SAP Business One giúp người dùng đưa ra được các quyết định nhanh chóng và chính xác hơn. Đồng bộ dữ liệu cho hoạt động từ đầu đến cuối, nên ít gặp lỗi và tránh việc phải nhập dữ liệu nhiều lần.
 • SAP Business One có tính linh động. Kết nối các chi nhánh, cơ sở của doanh nghiệp cũng như các đối tác của doanh nghiệp lại với nhau thành một hệ thống.

Phân hệ và tiện ích trong SAP Business One

 • Phân hệ sản xuất:  BOM | Costing | MRP Recommendations | Production Order.
 • Quản lý kho: Item MD | Serial Number & Batches | Location MGT | Pick and Pack.
 • Quản lý bán hàng: Quotation | Order | Gross Profit Calculation | Pricing Control | Analysis Report.
 • Quản lý mua hàng: Purchase Order | MRP Forecasting | Purchase Analysis Report | Landed Cost.
 • Phân hệ tài chính: Cost Account | Budget | Cash Flow | General Ledger | Chart Of Accounts.
 • Quản lý quan hệ khách hàng: Analysis | Outlook Integration | Activities Management | Sales History | Sales Opportunities.
 • Quản lý nhân sự, tính lương: Payroll (Throught Partner Add-on) | Employees Data.
 • Công cụ thông minh: Analysis Report | Generating Queries By User Demands | Drag & Relate.
 • Hỗ trợ đa dạng: Financial Reports | Multi-Currency | Multi-Language.
 • Địa phương hóa: V.A.T Reports | Business Environment | V.A.S.
 • Cấu hình: Message Alerts | Processes | Integration | Utilities | DB Updating | Query Wizard.
 • Tùy biến: User Defined Field | User Defined Table | SDK | Form Setting | Formatted Search | User Menu.
 • Cơ sở dữ liệu: MS SQL Server | SAP Hana.

Hotline: 0909 968 097