Procurement Banner

Quản lý mua hàng SAP ERP/MES:

– Tiết kiệm thời gian: Giảm đáng kể thời gian bộ phận mua hàng phải bỏ ra để tập hợp danh sách vật liệu, bạn vừa có thể quản lý nhu cầu nguyên vật liệu trong công ty, vừa giảm thiểu thao tác cho bộ phận mua hàng.

– Tiết kiệm chi phí: Giúp doanh nghiệp bạn giảm chi phí liên quan đến nghiệp vụ trả hàng. Không gặp phải trường hợp trả lại hàng cho nhà cung cấp do trong kho vẫn còn hàng, hoặc lý do nhầm lẫn loại hàng hóa trong lúc đặt hàng, …

– Bảng báo giá, là chứng từ trong đó doanh nghiệp bạn yêu cầu thông tin giá cả, thông tin giao hàng, … từ nhà cung cấp trước khi chính thức đặt mua hàng từ họ. Sử dụng Bảng báo giá giúp bạn tiết kiệm chi phí vì bạn có thể lựa chọn mua giá thích hợp nhất từ nhiều nhà cung cấp.

Purchase Request
Tạo yêu cầu mua hàng

1. Thông tin về nhà cung cấp/ đối tác.

2. Quản lý yêu cầu mua hàng

3. Quản lý báo giá

4. Quản lý đơn hàng

5. Gửi email, SMS các phiếu nhu cầu vật tư, đơn hàng “chờ duyệt”

6. Theo dõi hàng nhập khẩu

7. Theo dõi hàng nhập kho

8. Quản lý hàng mua trả lại nhà cung cấp

9. Báo cáo…