Quản lý mua hàng

Procurement Banner

Quản lý mua hàng SAP Business One:

– Tiết kiệm thời gian: Giảm đáng kể thời gian bộ phận mua hàng phải bỏ ra để tập hợp danh sách vật liệu, bạn vừa có thể quản lý nhu cầu nguyên vật liệu trong công ty, vừa giảm thiểu thao tác cho bộ phận mua hàng.

– Tiết kiệm chi phí: Giúp doanh nghiệp bạn giảm chi phí liên quan đến nghiệp vụ trả hàng. Không gặp phải trường hợp trả lại hàng cho nhà cung cấp do trong kho vẫn còn hàng, hoặc lý do nhầm lẫn loại hàng hóa trong lúc đặt hàng, …

– Bảng báo giá, là chứng từ trong đó doanh nghiệp bạn yêu cầu thông tin giá cả, thông tin giao hàng, … từ nhà cung cấp trước khi chính thức đặt mua hàng từ họ. Sử dụng Bảng báo giá giúp bạn tiết kiệm chi phí vì bạn có thể lựa chọn mua giá thích hợp nhất từ nhiều nhà cung cấp.

Purchase Request
Tạo yêu cầu mua hàng

1. Thông tin về nhà cung cấp/ đối tác.

2. Quản lý yêu cầu mua hàng

3. Quản lý báo giá

4. Quản lý đơn hàng

5. Gửi email, SMS các phiếu nhu cầu vật tư, đơn hàng “chờ duyệt”

6. Theo dõi hàng nhập khẩu

7. Theo dõi hàng nhập kho

8. Quản lý hàng mua trả lại nhà cung cấp

9. Báo cáo…

Banner Vn

Ưu điểm của SAP Business One:

 • SAP Business One hỗ trợ VAS report, phù hợp với chuẩn mực kế toán, luật pháp kế toán Việt Nam.
 • SAP Business One có tốc độ xử lý nhanh theo thời gian thực, giao diện thân thiện, phù hợp với mọi người dù bạn không chuyên về công nghệ thông tin. Thời gian học và sử dụng rất nhanh.
 • SAP Business One dễ dàng phát triển và thay đổi hệ thống khi cần thiết, tạo điều kiện nâng cao hiệu suất hoạt động của các doanh nghiệp.
 • SAP Business One giúp người dùng đưa ra được các quyết định nhanh chóng và chính xác hơn. Đồng bộ dữ liệu cho hoạt động từ đầu đến cuối, nên ít gặp lỗi và tránh việc phải nhập dữ liệu nhiều lần.
 • SAP Business One có tính linh động. Kết nối các chi nhánh, cơ sở của doanh nghiệp cũng như các đối tác của doanh nghiệp lại với nhau thành một hệ thống.

Phân hệ và tiện ích trong SAP Business One

 • Phân hệ sản xuất:  BOM | Costing | MRP Recommendations | Production Order.
 • Quản lý kho: Item MD | Serial Number & Batches | Location MGT | Pick and Pack.
 • Quản lý bán hàng: Quotation | Order | Gross Profit Calculation | Pricing Control | Analysis Report.
 • Quản lý mua hàng: Purchase Order | MRP Forecasting | Purchase Analysis Report | Landed Cost.
 • Phân hệ tài chính: Cost Account | Budget | Cash Flow | General Ledger | Chart Of Accounts.
 • Quản lý quan hệ khách hàng: Analysis | Outlook Integration | Activities Management | Sales History | Sales Opportunities.
 • Quản lý nhân sự, tính lương: Payroll (Throught Partner Add-on) | Employees Data.
 • Công cụ thông minh: Analysis Report | Generating Queries By User Demands | Drag & Relate.
 • Hỗ trợ đa dạng: Financial Reports | Multi-Currency | Multi-Language.
 • Địa phương hóa: V.A.T Reports | Business Environment | V.A.S.
 • Cấu hình: Message Alerts | Processes | Integration | Utilities | DB Updating | Query Wizard.
 • Tùy biến: User Defined Field | User Defined Table | SDK | Form Setting | Formatted Search | User Menu.
 • Cơ sở dữ liệu: MS SQL Server | SAP Hana.

Hotline: 0909 968 097