Hệ thống MES là gì ?

MES (Manufacturing Execution System) là một hệ thống quản lý sản xuất tích hợp tập trung vào giám sát khu vực sản xuất, kiểm soát, hậu cần, theo dõi lịch sử và quản lý chất lượng sản phẩm theo thời gian thực với mục tiêu nâng cao năng suất và hiệu quả kinh doanh.

MES cung cấp thông tin hữu ích để tối ưu hóa sản xuất và theo dõi tất cả dữ liệu sản xuất ngay tại thời điểm hoạt động. Là một hệ thống thông tin tích hợp chuẩn, MES không chỉ phục vụ như một trung tâm thông tin giữa các hệ thống doanh nghiệp khác nhau (ERP, QMS, EAM, SCM, và Tự động hóa), mà còn quản lý và tối ưu hóa các hoạt động, quá trình sản xuất của nhà máy hàng ngày.

Manufacturing execution systems (MES) là hệ thống máy tính được sử dụng trong nhà máy, dùng  để theo dõi, giám sát và lưu trữ thông tin từ vật tư đầu vào thành sản phẩm đầu ra.

MES cung cấp thông tin giúp những người ra quyết định trong nhà máy hiểu được tình trạng hiện thời của nhà máy nhằm tối ưu và cải tiến hoạt đột sản xuất. Hệ thống MES làm việc trực tuyến để điều khiển nhiều thiết bị cùng lúc trong sản xuất. (đầu vào, con người, máy máy và dịch vụ hỗ trợ)

MES quản lý thời gian thực về các thông số sản xuất, Khác với ERP quản lý theo thời gian dài hơn và mang tính chất hoạch định

Unnamed

Vị trí của MES trong hệ thống thông tin doanh nghiệp

MES được coi là một hệ thống trung gian giữa các hệ thống: ERP (enterprise resource planning – hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) và hệ thống SCADA (Supervisor control and dât qccquisition – hệ thống giám sát điều khiển và thu thập dữ liệu) hay là hệ thống quản lý quy trình. Ranh giới giữa các hệ thống này không quá rõ ràng, trong các tổ chứng công nghiệp lớn đã đầu tư xây dựng hệ thống thực thi sản xuất – MES từ khoản thập niên 1990.

MES là một trong những loại hệ thống thông tin chính nhằm phục vụ các công ty sản xuất. Mỗi loại hệ thống này bao gồm các chức năng và loại sản phẩm khác nhau. Các danh mục hệ thống phần mềm sản xuất chính này là:

 • Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) – bao gồm các hệ thống cung cấp tài chính, quản lý đơn hàng, lập kế hoạch sản xuất và nguyên vật liệu, và các chức năng liên quan.
 • Quản lý chuỗi cung ứng (SCM) – bao gồm các chức năng như dự báo, phân phối và hậu cần, quản lý vận tải, thương mại điện tử và hệ thống lập kế hoạch tiên tiến.
 • Quản lý Bán hàng và Dịch vụ (SSM) – bao gồm phần mềm để tự động hóa lực lượng bán hàng, cấu hình sản phẩm- người kiểm tra, báo giá dịch vụ, trả lại sản phẩm, v.v.
 • Kỹ thuật Sản phẩm và Quy trình (P&PE) – bao gồm thiết kế và sản xuất có sự hỗ trợ của máy tính (CAD / CAM), mô hình hóa quy trình và quản lý dữ liệu sản phẩm (PDM).
 • Điều khiển – thường là các hệ thống phần cứng / phần mềm kết hợp như hệ thống điều khiển phân tán (DCS), bộ điều khiển logic khả trình (PLC), điều khiển số phân tán (DNC), điều khiển giám sát và hệ thống thu thập dữ liệu (SCADA) và điều khiển quá trình được máy tính hóa khác được thiết kế để kiểm soát cách thức sản xuất sản phẩm.
 • Hệ thống Thực thi Sản xuất (MES) – bao gồm các hệ thống thông tin trên toàn nhà máy cung cấp thông tin để thực hiện hiệu quả các hoạt động nhằm đáp ứng các mục tiêu kinh doanh.

Hầu hết các công ty cần một số chức năng từ mỗi loại trong số sáu loại này để thành công trên thị trường của họ. Phạm vi và chức năng chi tiết cần thiết từ mỗi danh mục ứng dụng có thể rất khác nhau dựa trên chế độ quy trình (quy trình sản xuất liên tục, hàng loạt, rời rạc, lắp ráp hoặc hỗn hợp) và dịch vụ kinh doanh (làm theo đơn đặt hàng, lặp đi lặp lại, làm theo đơn đặt hàng, lắp ráp -đặt hàng, thiết kế-đặt hàng). Chức năng và sản phẩm của MES thường – nhưng không phải lúc nào – rất khác biệt theo quy trình và cách bán hàng.

Đầu vào , giám sát đầu ra, giám sát công việc của mọi người và tối ưu hóa hệ thống

Wechat Image 20200824151439

Lợi ích của Hệ thống thực thi sản xuất (MES)

Nghiên cứu về MES cho thấy những lợi ích mà người dùng trải nghiệm là đáng kể bao gồm :

 • giảm thời gian chu kỳ sản xuất trung bình 45%;
 • giảm thời gian nhập dữ liệu, thường là 75% hoặc hơn;
 • Giảm công việc đang tiến hành (WIP) trung bình là 24%;
 • giảm công việc giấy tờ giữa các ca làm việc trung bình 61%;
 • giảm thời gian dẫn trung bình 27%
 • giảm các thủ tục giấy tờ và thất thoát kế hoạch chi tiết trung bình 56%
 • giảm khuyết tật sản phẩm trung bình 18%.

MES mang lại những lợi ích đáng kể cho nhiều nhà sản xuất, ngay cả khi cài đặt phần mềm mở rộng thuộc các loại khác. Điều này một phần là do các chức năng của MES tập trung vào các quá trình gia tăng giá trị cốt lõi của một công ty sản xuất – việc thực hiện quá trình sản xuất. Vì vậy, trong khi hầu hết các hệ thống tập trung vào việc lập kế hoạch cho mọi thứ sẽ hoạt động như thế nào, MES tập trung vào việc cải thiện cách mọi thứ thực sự đang hoạt động. Các ứng dụng MES cải thiện hiệu quả của các hoạt động trong nhà máy và giúp nhân viên nhà máy đưa ra các quyết định đúng đắn.