Quản lý dự án

Project Manager

Quản lý dự án với SAP Business One

Giúp doanh nghiệp kiểm soát được các dự án đang triển khai, dự báo nhu cầu, xây dựng lịch trình, lên kế hoạch triển khai, và phân tích dữ liệu để có thể quản lý dự án tốt nhất và gia tăng lợi nhuận..

Ưu điểm: Quản lý hiệu quả các dự án của doanh nghiệp, giúp chủ doanh nghiệp phân bổ nguồn lực hợp lý cho các dự án.

Giá trị mang lại: Giúp kiểm soát hiệu quả các dự án và hạn chế tối đa sự lãng phí nguồn lực

Cài đặt dự án
Cài đặt dự án – Template
Cài đặt dự án – Thiết kế task

1. Dự báo nhu cầu & tài nguyên:

– Hiệu suất của dự án và sự sẵn có của nhân viên.

– Lên kế hoạch cho nhóm của bạn qua các dự án tính đến ngày nghỉ của nhân viên vào tài khoản.

– Lập kế hoạch trước cho các dự án sắp tới với các dự báo dựa trên các dự án có thể so sánh và dự báo thời hạn chính xác hơn.

– So sánh các dự báo với bảng thời gian thực để tăng lợi nhuận.

2. Khai thác sức mạnh của thông tin thị giác:

– Quản lý dự án linh hoạt được thực hiện dễ dàng.

– Đơn giản hóa quy trình của bạn và tăng cường sự cộng tác của nhân viên.

– Chia nhỏ dự án của bạn thành các nhiệm vụ kích thước nhỏ và giao cho nhóm của bạn để cải thiện sự cộng tác.

– Tạo các giai đoạn tùy biến cho mỗi dự án để đơn giản hóa tổng quan về luồng công việc của bạn và tăng hiệu quả tổng thể của dự án.

Banner Vn

Ưu điểm của SAP Business One:

 • SAP Business One hỗ trợ VAS report, phù hợp với chuẩn mực kế toán, luật pháp kế toán Việt Nam.
 • SAP Business One có tốc độ xử lý nhanh theo thời gian thực, giao diện thân thiện, phù hợp với mọi người dù bạn không chuyên về công nghệ thông tin. Thời gian học và sử dụng rất nhanh.
 • SAP Business One dễ dàng phát triển và thay đổi hệ thống khi cần thiết, tạo điều kiện nâng cao hiệu suất hoạt động của các doanh nghiệp.
 • SAP Business One giúp người dùng đưa ra được các quyết định nhanh chóng và chính xác hơn. Đồng bộ dữ liệu cho hoạt động từ đầu đến cuối, nên ít gặp lỗi và tránh việc phải nhập dữ liệu nhiều lần.
 • SAP Business One có tính linh động. Kết nối các chi nhánh, cơ sở của doanh nghiệp cũng như các đối tác của doanh nghiệp lại với nhau thành một hệ thống.

Phân hệ và tiện ích trong SAP Business One

 • Phân hệ sản xuất:  BOM | Costing | MRP Recommendations | Production Order.
 • Quản lý kho: Item MD | Serial Number & Batches | Location MGT | Pick and Pack.
 • Quản lý bán hàng: Quotation | Order | Gross Profit Calculation | Pricing Control | Analysis Report.
 • Quản lý mua hàng: Purchase Order | MRP Forecasting | Purchase Analysis Report | Landed Cost.
 • Phân hệ tài chính: Cost Account | Budget | Cash Flow | General Ledger | Chart Of Accounts.
 • Quản lý quan hệ khách hàng: Analysis | Outlook Integration | Activities Management | Sales History | Sales Opportunities.
 • Quản lý nhân sự, tính lương: Payroll (Throught Partner Add-on) | Employees Data.
 • Công cụ thông minh: Analysis Report | Generating Queries By User Demands | Drag & Relate.
 • Hỗ trợ đa dạng: Financial Reports | Multi-Currency | Multi-Language.
 • Địa phương hóa: V.A.T Reports | Business Environment | V.A.S.
 • Cấu hình: Message Alerts | Processes | Integration | Utilities | DB Updating | Query Wizard.
 • Tùy biến: User Defined Field | User Defined Table | SDK | Form Setting | Formatted Search | User Menu.
 • Cơ sở dữ liệu: MS SQL Server | SAP Hana.

Hotline: 0909 968 097