MRP

MRP (Material Requirement Planning): Lập kế hoạch yêu cầu nguyên vật liệu

Chức năng MRP trong phần mềm SAP Business One:

Chức năng MRP duy trì kế hoạch sản xuất tối ưu cho các các quy trình sản xuất sản phẩm đa dạng thành một dòng chảy thông suốt. Sự hỗ trợ này thay thế cho kế hoạch sản xuất một cách không chính thức với cấu trúc sử dụng dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để tạo ra một bức tranh chính xác về quy trình sản xuất và chuỗi cung ứng. Nó cung nguồn tài nguyên thông tin để các yêu cầu kế hoạch có thể tối ưu công suất máy.

Nguồn dữ liệu bao gồm:

 • Định mức nguyên vật liệu.
 • Dữ liệu tồn kho.
 • Đầu vào từ đơn đặt hàng sản xuất và mua hàng.
 • Nhu cầu từ đơn hàng và dự báo.

Sử dụng chức năng MRP, việc xác định dòng thời gian, tồn kho và nguồn dữ liệu có thể được cân nhắc trong kế hoạch. SAP Business One có thể sử dụng dữ liệu này để đề xuất các vấn đề liên quan đến nguyên vật liệu đang cần, cần cái gì, cần bao nhiêu và khi nào cũng như nhu cầu về tài nguyên. Khi những đề xuất này được đánh giá, có thể tạo ra đơn đặt hàng sản xuất và mua hàng cần thiết để sản xuất ra sản phẩm cuối cùng với thời gian sản xuất được xác định. Điều này sẽ được xem xét đối với tất cả các yêu cầu đối với thành phần và nguồn sản phẩm.

Ke Hoach Vat Lieu
Lập kế hoạch yêu cầu vật liệu (MRP).

SAP Business One cũng giúp cho việc thu mua các sản phẩm không có định mức nguyên vật liệu dựa trên dự đoán với mức tối thiểu và tối đa, được thực hiện thông qua nhà kho.

MRP của SAP Business One quản lý thông qua chương trình hỗ trợ có tương tác với người dùng.

Điều này cho phép người dùng xác định kịch bản lập kế hoạch trong năm bước và dự đoán nhu cầu dựa trên dự báo. Hoạch định nguồn lực sản xuất (MRP) trong SAP Business One tạo các đề xuất cho đơn mua hàng và đơn sản xuất dựa trên trên tình trạng giao dịch hiện tại trong hệ thống.

Về cơ bản MRP hoạt động giống như một hệ thống các chuyên gia, xác định phải mua bao nhiêu cho một mặt hàng và sản xuất bao nhiêu cho một mặt hàng tại thời điểm cụ thể.

Điều này cho phép tự động tạo các yêu cầu sản xuất và đơn đặt hàng dựa trên báo cáo các đề xuất. Nếu cần, một sản phẩm có thể được chuyển đổi từ đề xuất sản xuất sang đề xuất gia công ngoài.

Ngoài ra, thật đơn giản để hợp nhất các PO riêng lẻ của các nhà cung cấp thành một đơn hàng duy nhất để quá trình mua hàng trôi chảy hơn.

MRP không tự động đặt hàng mà sẽ đề xuất các đơn hàng nên đặt. Những đề xuất này có thể được điều chỉnh và thay đổi bởi người phụ trách, người mà có kiến thức và kinh nghiệm thực tế về việc này. Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, cấu trúc này giúp cân bằng giữa việc tự động hóa và quản lý bằng thủ công.

Các tính năng của SAP Business One giúp bạn lập kế hoạch và tối ưu nhu cầu nguyên vật liệu, kể cả việc quản lý và thực hiện những đề xuất về thu mua và sản xuất cũng như các ngoại lệ khác.

Để đưa ra các đề xuất phù hợp. SAP Business One xem xét các nguồn cung cấp và nhu cấu khác nhau, bao gồm mức độ tồn kho, đơn hàng sản xuất theo kế hoạch, đơn mua hàng mở, đơn bán hàng dự kiến, đơn hàng dự báo… cũng như các dữ liệu tổng thể như: Định mức nguyên vật liệu, dữ liệu kế hoạch như thời hạn sản xuất, mức tồn kho tối thiểu…

MRP giúp đưa ra các đề xuất rõ ràng, các đề xuất rõ ràng, cung cấp những thông tin mà bạn có thể chọn lọc, sắp xếp gắn kết thông tin dự báo và thực tế.

MRP có thể chạy bất khi nào được sử dụng cho mục đích lập mô hình.

MRP của SAP Business One giúp giảm lỗi do con người gây ra khi người dùng có thể sử dụng thông tin tốt hơn.

Chi phí trực tiếp được giảm khi dự đoán được số đơn đặt hàng tối thiểu và số lượng đơn đặt hàng giúp người dùng tận dụng được ưu thế của việc giảm giá đặt hàng hoặc kích thước lô.

Người quản lý thu mua có tập trung mua sắm chiến lược, thay vì lo lắng về tình hình tồn kho.

Giảm mức tồn kho an toàn hoặc nhiều PO cho một mặt hàng vì người quản lý kho và người thu mua không liên kết được với nhau.

Banner Vn

Ưu điểm của SAP Business One:

 • SAP Business One hỗ trợ VAS report, phù hợp với chuẩn mực kế toán, luật pháp kế toán Việt Nam.
 • SAP Business One có tốc độ xử lý nhanh theo thời gian thực, giao diện thân thiện, phù hợp với mọi người dù bạn không chuyên về công nghệ thông tin. Thời gian học và sử dụng rất nhanh.
 • SAP Business One dễ dàng phát triển và thay đổi hệ thống khi cần thiết, tạo điều kiện nâng cao hiệu suất hoạt động của các doanh nghiệp.
 • SAP Business One giúp người dùng đưa ra được các quyết định nhanh chóng và chính xác hơn. Đồng bộ dữ liệu cho hoạt động từ đầu đến cuối, nên ít gặp lỗi và tránh việc phải nhập dữ liệu nhiều lần.
 • SAP Business One có tính linh động. Kết nối các chi nhánh, cơ sở của doanh nghiệp cũng như các đối tác của doanh nghiệp lại với nhau thành một hệ thống.

Phân hệ và tiện ích trong SAP Business One

 • Phân hệ sản xuất:  BOM | Costing | MRP Recommendations | Production Order.
 • Quản lý kho: Item MD | Serial Number & Batches | Location MGT | Pick and Pack.
 • Quản lý bán hàng: Quotation | Order | Gross Profit Calculation | Pricing Control | Analysis Report.
 • Quản lý mua hàng: Purchase Order | MRP Forecasting | Purchase Analysis Report | Landed Cost.
 • Phân hệ tài chính: Cost Account | Budget | Cash Flow | General Ledger | Chart Of Accounts.
 • Quản lý quan hệ khách hàng: Analysis | Outlook Integration | Activities Management | Sales History | Sales Opportunities.
 • Quản lý nhân sự, tính lương: Payroll (Throught Partner Add-on) | Employees Data.
 • Công cụ thông minh: Analysis Report | Generating Queries By User Demands | Drag & Relate.
 • Hỗ trợ đa dạng: Financial Reports | Multi-Currency | Multi-Language.
 • Địa phương hóa: V.A.T Reports | Business Environment | V.A.S.
 • Cấu hình: Message Alerts | Processes | Integration | Utilities | DB Updating | Query Wizard.
 • Tùy biến: User Defined Field | User Defined Table | SDK | Form Setting | Formatted Search | User Menu.
 • Cơ sở dữ liệu: MS SQL Server | SAP Hana.

Hotline: 0909 968 097