CÁC TÍNH NĂNG CỦA SAP

 

Phần mềm quản trị doanh nghiệp SAP ERP bao gồm những modules sản phẩm, đó là những tính năng vừa có thể hoạt động như những phần mềm độc lập, vừa được tích hợp với nhau thành 1 hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp thống nhất.

CÁC PHÂN HỆ TRONG SAP

Quản trị nguồn lực sản xuất

Quản lý, lập kế hoạch, theo dõi & tự động hóa

Quản lý Mua hàng

Tiết kiệm tối đa chi phí hoạt động kinh doanh

Quản trị hoạt động bán hàng

Quản lý đơn hàng, liên kết với kho hàng..

Quản trị quan hệ khách hàng

Chăm sóc và xây dựng niềm tin khách hàng….

Quản trị toàn bộ hệ thống kho hàng

Kiểm soát chính xác hoạt động xuất nhập kho

Quản trị các dự án

Giúp kiểm soát toàn bộ các dự án triển khai

Quản trị nguồn nhân lực( HRM)

Danh bạ nhân viên, hồ sơ nhân sự

Quản trị hệ thống kế toán & tài chính

Kiểm soát được dòng tiền lưu thông