Hệ thống đo lường tự động mỏ nhằm mục đích thu thập dữ liệu tự động đo lường, cân và trả lại (xe trống) bằng cách sử dụng ô tô như một phương tiện vận tải để đảm bảo tính chính xác của việc thu thập dữ liệu thô. Bằng cách thực hiện đo lường tự động, bạn có thể rút ngắn đáng kể thời gian hoạt động của tất cả các khía cạnh hoạt động, cải thiện khả năng tiếp nhận và dỡ của hệ thống đo lường, đồng thời cải thiện môi trường làm việc của người đo lường và tài xế ô tô và giảm cường độ lao động. Đối với việc quản lý cổng, có thể theo dõi các phương tiện ra vào cổng theo thời gian, kiểm tra thời gian cụ thể của xe ra vào. Quản lý thông minh cổng RFID để cải thiện quản lý an toàn vật tư nhà máy.

1517814727479515.jpg

Thứ hai, mục tiêu thực hiện dự án

(1) Quản lý hàng đợi xe vận tải. Quản lý xếp hàng xe chủ yếu hoàn thành việc xếp hàng xe vận tải, ngăn chặn xe chen lận, nâng cao trật tự vận tải xe.

(2) Lấy mẫu. Lấy mẫu hoàn tất việc lấy mẫu quặng đầu vào.

(3) Cân. Cân chủ yếu hoàn thành việc đo tổng trọng lượng của xe tải than.

(4) Backping. Back-back da chủ yếu hoàn thành việc đo trọng lượng rỗng của xe, cuối cùng tính toán trọng lượng ròng.

(5) Giám sát thời gian thực. Giám sát thời gian thực chủ yếu hoàn thành quá trình lấy mẫu, cân, back-back để theo dõi thời gian thực, kịp thời hiểu được mẫu, cân và xe bọc xe, để xử lý kịp thời.

(6) Hệ thống quản lý giám sát. Hệ thống quản lý giám sát chủ yếu hoàn thành việc quản lý, bảo trì, lựa chọn chế độ hoạt động, v.v.

(7) Quản lý cổng nhà máy. Theo dõi thời gian thực các phương tiện ra vào, kiểm tra lịch sử của xe trong và ngoài thời gian.

Thứ ba, thiết kế hệ thống

1. Cấu trúc tô pô của hệ thống

Cấu trúc tô pô mạng của hệ thống, bao gồm: hệ thống quản lý giám sát, quản lý hàng đợi xe, máy chủ cân, máy chủ lấy mẫu, máy chủ back-link, quản lý cổng thông tin, giám sát thời gian thực, máy chủ cơ sở dữ liệu và các máy trạm trực tuyến khác. Các hệ thống đơn vị được liên kết với nhau thông qua mạng cục bộ trong nhà máy để đạt được chia sẻ dữ liệu.

2. Quy trình làm việc của hệ thống

Tất cả các phương tiện vận tải trước khi vào mỏ đến văn phòng quản lý hàng đợi xe, sắp xếp hàng đợi, chỉ sau khi sắp xếp các phương tiện vận tải có thể vào nhà máy. Sau khi sắp xếp xe vận tải hoàn tất, hãy vào nền tảng lấy mẫu để lấy mẫu. Khi lấy mẫu cần phải xác định xem xe có chen chúu hay không, nếu là xe chen chúu thì không được lấy mẫu. Sau khi lấy mẫu hoàn thành, xe chạy vào xe để đo lường tổng trọng lượng, sau khi đo lường hoàn thành để bốc dỡ, sau khi bốc dỡ hoàn thành lái xe vào xe để đo trọng lượng da, sau khi đo lường tự động tính toán trọng lượng ròng. Trong quá trình cân và tái bì, nếu có hiện tượng bất thường, hệ thống sẽ tự động thông báo cho hệ thống giám sát thời gian thực, nhân viên giám sát có thể xử lý kịp thời, để đảm bảo hoạt động bình thường của hệ thống.

Thứ tư, hệ thống đang hoạt động

Theo quy trình làm việc của hệ thống, năm phần sau đây minh họa hoạt động của hệ thống.

1. Quản lý hàng đợi xe

Quản lý hàng đợi xe thực hiện quản lý hàng đợi xe vận tải, do đó làm giảm sự xuất hiện của hiện tượng chen lắp và cải thiện tỷ lệ lưu thông của xe. Tự động hóa việc quản lý hàng đợi xe thông qua hệ thống nhận dạng tự động số xe.

Hệ thống nhận dạng tự động số xe chủ yếu bao gồm thẻ RF vi sóng, đầu đọc, cáp RF, ăng-ten và phần mềm nhận dạng tự động số xe. Mỗi phương tiện vận tải được trang bị thẻ RF vi sóng, mỗi thẻ RF vi sóng tương ứng với một số xe. Thông qua thẻ nhận dạng tần số vô tuyến vi sóng có thể được thực hiện để tự động nhận dạng xe vận tải, mỗi thông qua một phương tiện vận tải, hệ thống nhận dạng tự động số xe tự động tạo ra một số hàng đợi cho chiếc xe này như là một chuỗi xếp hàng lấy mẫu. Lợi ích của việc sử dụng hệ thống nhận dạng tự động số xe là không có sự can thiệp của nhân viên để làm cho hàng đợi xe khách quan và chính xác.

2. Lấy mẫu

Nền tảng lấy mẫu được trang bị hệ thống nhận dạng tự động số xe. Khi xe vận tải vào nền tảng lấy mẫu, hệ thống nhận dạng tự động số xe sẽ tự động đọc thông tin số xe và xác định xem xe có phải là xe chen chúu hay không và từ chối lấy mẫu nếu có

3. Cân

Khi cân đã sẵn sàng, đèn xanh lá cây bật trong khi bộ chắn bị tắt. Sau khi xe vận chuyển hoàn thành lấy mẫu, cân xe ở trạng thái cân đã sẵn sàng để có thể đi vào hành lý xe để đo lường. Sau khi xe đi vào xe, đèn đỏ bật sáng, hệ thống nhận dạng tự động số xe đọc thông tin số xe, sau khi định vị xe thành công, phần mềm đo lường bắt đầu đo lường, đo lường thành công phía sau bật đồng thời tiến hành nhắc nhở xe ra khỏi xe, thông qua màn hình điện tử để hiển thị đo lường, xe hoàn toàn ra khỏi xe sau khi tắt đèn xanh, chờ cho phép đo tiếp theo. Trong quá trình đo lường xuất hiện các tình huống bên ngoài, chẳng hạn như xe không thể định vị, số xe không thể đọc, chẳng hạn như khi xảy ra, phần mềm đo lường sẽ tự động nhắc nhở bằng giọng nói và báo động cho trung tâm giám sát, nhắc nhở người quản lý để xử lý. Trong suốt quá trình cân, hoàn toàn không cần thiết cho mọi người để hoạt động.

1517814591164618.jpg

4. Backping

Quá trình tái bì về cơ bản phù hợp với cân. Sự khác biệt giữa hai chủ yếu nằm trong nội dung của một số thông tin thoại và báo động.

5. Giám sát thời gian thực

Tất cả thông tin trong bốn quy trình quản lý hàng đợi xe, lấy mẫu, cân và back-packack được phản hồi trong thời gian thực cho máy chủ trung tâm giám sát, và các nhà quản lý hiểu được các quy trình làm việc khác nhau trong thời gian thực thông qua hệ thống phần mềm giám sát. Ví dụ, tại chỗ lấy mẫu có xe chen chúu, trong cân, quay trở lại khi xe không thể định vị, số xe không thể đọc, vv trong trung tâm giám sát có thể hiểu được.

Để đảm bảo hoạt động liên tục của nhà máy, hệ thống đo lường tự động sử dụng 2 chế độ hoạt động: tự động và thủ công. Trong điều kiện bình thường, sử dụng phương pháp tự động, khi một số thiết bị phần cứng trong hệ thống bị lỗi và không thể làm việc tự động, có thể sử dụng phương pháp thủ công để thực hiện công việc, do đó đảm bảo sản xuất bình thường của nhà máy, khi thiết bị phần cứng được sửa chữa và sau đó chuyển sang chế độ tự động. Thủ công là một cách dự phòng.

Thứ năm, tiêu chí lựa chọn thiết bị

Hệ thống quản lý cân thông minh ô tô và hệ thống quản lý cổng nhà máy sử dụng công nghệ nhận dạng tự động là hệ thống RFID từ xa. Nhãn điện tử (thẻ xe) được gắn vào bên trong kính chắn gió phía trước của xe vận tải, yêu cầu khoảng cách nhận dạng của hệ thống RFID lớn hơn 6 ~ 8m, tốc độ nhận dạng đạt 120km/h, không có yêu cầu đặc biệt về dung lượng dữ liệu của nhãn, không có yêu cầu đặc biệt cho dù nhãn có chức năng ghi đè, yêu cầu hệ thống RFID có độ tin cậy cao, môi trường làm việc của thiết bị thường yêu cầu chống bụi, nhiệt độ và độ ẩm thường được thực hiện theo tiêu chuẩn ứng dụng cấp công nghiệp. Điều đáng chú ý là việc gắn nhãn điện tử bên trong kính chắn gió thường làm giảm khoảng cách đọc nhãn, do đó trong thiết kế nhãn điện tử, lựa chọn phải xem xét tác động của lớp lót kính. Ngoài ra, các ứng dụng thường đưa ra các yêu cầu chức năng chống phá hủy sau khi dán nhãn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.