Whs Banner

Quản lý kho với SAP ERP/MES:

Phần mềm quản lý kho giúp cải thiện hiệu quả làm việc và rút ngắn thời gian quản lý, hạn chế hàng lưu kho, không còn hàng tồn, và tự động yêu cầu bổ sung khi hết hàng.

Ưu điểm: Hàng hóa lưu kho ít nhất, không có hàng tồn

Giá trị mang lại: Giúp giảm thiểu tối đa hàng lưu kho, đồng thời dự đoán chính xác lượng hàng bán ra giúp không còn hàng tồn.

Tính năng quản lý kho trong SAP B1:

1. Phần mềm SAP ERP/MES quản lý kho cho doanh nghiệp:

– Kho chứa là một phần trong quy trình vận hành của doanh nghiệp. Chúng là trạm trung chuyển cho hàng hóa, nguyên vật liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra. Vì vậy, việc đảm bảo sự lưu thông của kho chứa đối với doanh nghiệp rất quan trọng. Hệ thống SAP ra đời để giúp nhà quản lý/ chủ doanh nghiệp thực hiện công việc này.

2. Chức năng quản lý kho trong SAP ERP/MES:

– Quản lý danh mục kho (Một doanh nghiệp có thể có nhiều kho được phân chia để thực hiện công việc khác nhau).

– Nhập kho vật tư hàng hóa (theo dõi bằng số seri, số lô).

– Phân bổ chi phí mua hàng tự động theo các tiêu chí (Số lượng hàng hóa, trị giá hàng hóa) hoặc người dùng tự phân bổ (các chi phí như: bốc xếp, vận chuyển, nhập khẩu…).

– Xuất kho nội bộ, nhập xuất điều chỉnh.

– Xuất chuyển kho.

– Theo dõi nhập/ xuất/ tồn kho theo từng thời điểm, từng kho, theo từng mặt hàng và từng số seri.

– In thẻ kho theo từng mặt hàng, từng kho.

– Báo cáo mặt hàng tồn dưới hoặc bằng mức tồn kho tối thiểu.

– Báo cáo kiểm kê kho.

– Theo dõi định mức từng kho.

– Các nghiệp vụ quản lý và báo cáo khác.

Inventory

3. Cải thiện hiệu quả làm việc & tiến trình thời gian:

– Tổ chức tốt hơn kho hàng của bạn với hệ thống khoảng không thông minh, nhập cảnh thông minh.

– Có được phương pháp nuôi thả hiệu quả nhất và cải thiện tất cả các hoạt động nội bộ của bạn. Kho hàng tồn kho kép của SAP ERP/MES không có đầu vào, đầu ra hay sự chuyển đổi. Thay vào đó, tất cả các hoạt động là di chuyển hàng tồn giữa các địa điểm.

4. Hàng lưu kho ít, không còn hàng tồn, tự động yêu cầu bổ sung khi hết hàng:

– Sử dụng các điểm đặt hàng và RFQ tự động để làm cho chuỗi cung ứng của bạn hiệu quả hơn bao giờ hết.

5. Quản lý hệ thống kho với bộ mã vật tư, hàng hóa được thống nhất và linh hoạt.

6. Quản lý, phân nhóm hàng hóa, vật tư thành nhiều chiều.

7. Lưu trữ nhiều dữ liệu thông tin hàng hóa, vật tư.

8. Khả năng kiểm soát hàng tồn kho.

9. Nâng cao khả năng giao dịch kho tức thời, chính xác cả về lượng và giá trị.

10. Khả năng tự đồng bộ dữ liệu với bộ phận kế toán.