Tổng quan về hệ thống

Kiểm tra thiết bị chủ yếu dựa vào nhân viên tuần tra thường xuyên để tiến hành kiểm tra thủ công thường xuyên. Do điều kiện khí hậu, yếu tố môi trường, chất lượng nhân sự và trách nhiệm và các yếu tố khác hạn chế, chất lượng tuần tra và tỷ lệ tại chỗ không thể được đảm bảo. Đồng thời, phản ánh tình trạng hoạt động và khiếm khuyết thiết bị và các thông tin khác không được phản hồi kịp thời, các mối nguy hiểm tiềm ẩn của thiết bị không thể được phát hiện kịp thời, gây ra sự cố thiết bị. Ngoài ra, việc sử dụng các phương pháp quản lý tuần tra truyền thống rất khó để giám sát hiệu quả nhân viên tuần tra, tuần tra không đầy đủ và gây ra tai nạn thiết bị là phổ biến. Do đó, để đảm bảo tiến độ trơn tru của các tuyến đường và thiết bị, giảm tổn thất kinh tế không cần thiết, tiếng nói của việc cải cách các phương pháp tuần tra lạc hậu truyền thống ngày càng cao. Làm thế nào để giám sát tình hình tại chỗ và tình trạng công việc của tuyến đường tuần tra của thanh tra viên và quản lý tiêu chuẩn hóa công tác tuần tra đã trở thành mối quan tâm chung của các nhà quản lý lưới điện và các vấn đề cấp bách cần được giải quyết.

1510391038770614.png

Kiến trúc hệ thống

Cấu trúc phần cứng hệ thống bao gồm: đầu đọc cố định, ăng-ten, thiết bị cầm tay RFID, nhãn và máy chủ;

Trao đổi dữ liệu: Có hai cách để thực hiện:

  • Trao đổi dữ liệu trực tuyến, thông qua đầu đọc cố định để truyền dữ liệu trang web trở lại hệ thống thông tin nền trong thời gian thực để phân tích xử lý.
  • Trao đổi dữ liệu ngoại tuyến, thông qua thiết bị cầm tay trong dữ liệu tại chỗ sau khi thu thập dữ liệu, nhập khẩu vào hệ thống thông tin nền để xử lý và phân tích.

1502962703206960.png

Quản lý kho – Vào và ra khỏi kho

Lắp đặt đầu đọc cố định ở cửa kho, khi thẻ tần số tải ra vào kho sẽ đọc thông tin trong thời gian thực.

Thẻ RFID được dán trên kệ cố định và sản phẩm trong kho.

1502962713191138.png

Quản lý kho – kiểm tra hàng hóa và kiểm kê

Tìm hàng hóa (nhặt) nhập trước ID hàng hóa bạn muốn tìm, sau đó tìm hàng hóa theo hướng dẫn của hệ thống.

Kiểm kê trước danh sách hàng hóa muốn kiểm kê, sau đó làm công việc kiểm kê theo hướng dẫn của hệ thống.

Quản lý phòng máy

 

1502962732319899.png

Nhãn chống kim loại

Chương trình này sử dụng thẻ IC không tiếp xúc phổ biến nhất hiện nay, là một loại thẻ chip không cần tiếp xúc vật lý để hoàn thành việc đọc và viết thông tin, đọc và viết thông tin cần năng lượng tức thời được cung cấp bởi đầu đọc và viết, khoảng cách cảm ứng là 0 ~ 3M.

Bởi vì thẻ có một tính năng sử dụng nhiều thẻ. So với công nghệ thẻ truyền thống, nó có những ưu điểm sau:

1. Tuổi thọ dài, chi phí bảo trì thấp;

2. Dễ sử dụng, khoảng cách đọc xa;

3. An toàn và đáng tin cậy;

4. Sử dụng một thẻ nhiều hơn;

5. Nâng cao hình ảnh của chính phủ và doanh nghiệp;

6. Hiệu suất tốt hơn so với giá cả;

Đặc điểm hệ thống

Hệ thống này bao gồm hệ thống trạm chính, PDA, thẻ đọc và viết CF RFID và thẻ điện tử RFID được dán trên thiết bị. Hệ thống sử dụng công nghệ máy tính tiên tiến, trưởng thành, truyền thông không dây và công nghệ nhận dạng mã vạch, kết hợp với tuần tra tiêu chuẩn hóa trạm biến áp, giảm thiểu rò rỉ và tuần tra không đúng chỗ và các vấn đề khác.

Kiến trúc hệ thống tuần tra di động sử dụng công nghệ tiên tiến để thực hiện giám sát tại chỗ. Sử dụng công nghệ nhận dạng tiên tiến nhất hiện nay – công nghệ nhận dạng tần số vô tuyến RFID, thông qua bộ thu thập dữ liệu di động (PDA + thẻ đọc và viết) để dễ dàng đọc thông tin thẻ điện tử RFID, giải quyết hoàn hảo giám sát tại chỗ.

1. Hệ thống hỗ trợ kinh doanh tuần tra tại nhiều trang web. Hỗ trợ công tác tuần tra các trạm biến áp dưới nhiều hình thức như trạm kiểm soát, trạm riêng lẻ, đáp ứng yêu cầu tuần tra trong các tình huống khác nhau.

2. Các tuyến đường tuần tra tiêu chuẩn hóa có thể tùy chỉnh và các mục tuần tra có thể đáp ứng các loại yêu cầu tuần tra khác nhau.

3. Thiết kế ngân hàng nghiệp vụ tuần tra khoa học và hợp lý và giám sát dự án, nâng cao hiệu quả chất lượng công tác tuần tra, đảm bảo tiêu chuẩn hóa, tiêu chuẩn hóa và thông tin hóa nội dung và kết quả tuần tra.

4. Ngân hàng khiếm khuyết tiêu chuẩn và ý tưởng quản lý quy trình, tạo điều kiện cho thanh tra định tính của khiếm khuyết và nâng cao hơn nữa mức độ quản lý khiếm khuyết.

Việc sử dụng tích hợp các phương tiện kỹ thuật khác nhau để làm cho hệ thống tuần tra di động có sức sống mạnh mẽ và triển vọng ứng dụng, chẳng hạn như thiết bị đầu cuối cầm tay di động, truyền thông không dây, v.v.

Thực hiện chức năng
Hệ thống quản lý tuần tra thông minh đã thay đổi các liên kết không thể kiểm soát trong công tác quản lý tuần tra truyền thống, ngăn chặn các lỗ hổng khác nhau trong công tác quản lý tuần tra và kiểm tra, đưa công tác quản lý tuần tra vào quỹ đạo tiêu chuẩn hóa và khoa học. Hệ thống có các chức năng bao gồm:

1. Định vị nhân viên: đánh giá xem nhân viên tuần tra có thể đến vị trí được chỉ định theo yêu cầu tuần tra hay không.

2. Phát lại quỹ đạo: có thể kiểm tra xem nhân viên tuần tra có hoạt động theo đường dây đã được thiết lập hay không;

3. Hình ảnh được chụp: bằng cách chụp ảnh thông tin hiện trường trở lại trung tâm, để đảm bảo tính rõ ràng và nhất quán của thông tin tuần tra.

4. Liên lạc nhóm: Theo đơn vị kinh doanh khác nhau có thể được chia thành nhiều nhóm liên lạc, các nhóm khác nhau có thể giao tiếp công việc thông qua chức năng liên lạc.

5. Văn phòng không giấy tờ: tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả công việc.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.