Dalton là nhà sản xuất và phân phối hàng điện tử âm thanh độc quyền như loa, main power, micro, mixer … nổi tiếng có địa chỉ tại quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh. Với mong muốn nâng cao hiệu quả sản xuất cũng như quản lý, Dalton đã ký kết hợp tác với công ty Infoasia để triển khai SAP ERP/MES. Sales, Purchase, Inventory, MRP, APS, QC, Financial,…

Dalton