Công ty UNIWIN có địa chỉ lại KCN Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác ( có bao gồm công đoạn nhuộm, in). Đã áp dụng hệ thống SAP ERP/MES vào quy trình bán hàng, mua hàng, quản lý kho, MRP, APS, QC, tài chính,cấu hình sản phẩm.

70751da95a9da6c3ff8c