Go-pak® Vietnam là công ty sản xuất các sản phẩm dùng một lần chất lượng cao bao gồm dao kéo nhựa, ly uống nước có nhãn hiệu CE, ly shot (shot glasses) và ly rượu.  Với mong muốn tối ưu hóa chi phí sản xuất, nguồn nhân lực, thời gian vận hành máy móc để đạt năng suất cao nhất, Go-pak đã ứng dụng SAP ERP vào quản lý sản xuất. Và chúng tôi, Infoasia rất vinh dự được hợp tác với Go-pak Vietnam trong dự án lần này.

Factory Outside
Nguồn: Go-pak Việt Nam
Knife
Nguồn: Go-pak Việt Nam
Shots
Nguồn: Go-pak Việt Nam
Spoons
Nguồn: Go-pak Việt Nam
Pp Cups
Nguồn: Go-pak Việt Nam
Machines
Nguồn: Go-pak Việt Nam