Slideweb 01
Banner Web2
Sap Business One V2

LẬP KẾ HOẠCH NÂNG CAO

Lập kế hoạch, tổ chức công việc hiệu quả.
Theo dõi tiến độ công việc.

Aps 1
Sap Business One V2

TƯƠNG THÍCH NHIỀU THIẾT BỊ

Sử dụng trên máy tính bàn, laptop, điện thoại.
Thao tác mọi lúc mọi nơi.

Sap Business One V2

CÓ TẦM NHÌN VỀ KHO HÀNG

Giải quyết các nghiệp vụ bố trí, định vị kho, sắp xếp kệ chứa, hàng hóa.
Quy trình hóa nghiệp vụ nhập, xuất, quản lý sổ sách hàng hóa trong kho bãi.

Wh
Sap Business One V2

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

Quản lý nguồn nhân lực của doanh nghiệp.
Phát triển các kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Hr 2
Sap Business One V2

LẬP KẾ HOẠCH YÊU CẦU VẬT LIỆU

Kiếm soát nguyên vật liệu đảm bảo nguồn cung ứng cho sản xuất.
Tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Mrp 2
Sap Business One V2

QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG VỚI OUTLOOK

Tổ chức quản lý quan hệ khách hàng.
Tăng lợi nhuận bằng cách củng cố sự hài lòng của khách hàng.

Crm
Sap Business One V2

QUÉT MÃ VẠCH

Khởi tạo và quản lý các lệnh sản xuất.
Quản lý số lượng hàng hoá.

Remote Desktop Slogan

CLOUD SERVER

Quản lý máy chủ, quản lý người dùng.
Cấu hình bảo mật, giám sát trực tuyến.

SAP解决方案 – 用于制造工厂的ERP/MES

Manufacture

制定生产计划

将生产计划转化为适用于每个季度、每个月、每周或每天的生产订单,创建物资需求单以发送至采购会计和仓库部门。设定原材料采购需求以支持生产过程。

了解更多
Wood 1024x773

计划物料需求

进行多样化产品生产过程的最优化,以实现流程的顺畅。这种支持取代了非正式的生产计划,利用来自多个不同来源的数据结构,以创建准确的生产和供应链流程图。

了解更多
Aps

制定提升计划

设定每个产品项目的标准,每种原材料的标准,每个工序的人工标准,以及每条生产线的产能。支持根据每个订单、销售计划或库存需求进行生产计划。此外,计划可以根据季度、月份、周或每天进行制定。

了解更多

SAP ERP/MES为何被全球众多企业信赖?

简单、强大、高效

 • 降低订单处理成本,缩短销售价格计算和报价时间 
 • 降低订单处理成本,缩短销售价格计算和报价时间
  为员工打造更有效率的工作环境
  增加投资潜力,减少分销和货物运输成本
  提供迅速、准确和及时的信息
  制定符合各行业特点的高效管理流程
了解更多

 越南生产管理系统专家

 • 生产计划:APS、物料计划
 • 生产管理:条码管理、生产过程检索、产品追溯
 • 质量管理流程:QC检验计划、标准设计、QC测量比例
 • 设备/工具管理:维护计划、设备安全警示、设备维护工作计划
 • 物料管理:条码操作、实时信息、便捷的手持设备
 • 智能控制面板:工厂控制面板、QC考核控制面板、设备维护控制面板

越南生产管理系统专家

 • 生产计划:APS,原材料计划
 • 生产管理:条码管理,生产流程追溯,产品溯源
 • 质量管理流程:QC检验计划,标准设计,QC测量比率
 • 设备/工具管理:维护计划,设备安全警报,设备维护工作计划
 • 物料管理:按条码运作,实时信息,便携设备
 • 智能控制面板:车间控制面板,QC审批控制面板,设备维护控制面板

功能

生产资源管理

管理、规划、监控和自动化

采购管理

最大程度降低经营活动成本

销售运营管理

订单管理,与仓库关联。

客户关系管理

关怀和建立客户信任…

库存管理

准确控制出入库操作

项目管理

帮助控制所有实施项目

人力资源管理

员工通讯录,人事档案

财务会计系统管理

掌控资金流动

物料需求计划

确保生产过程中的物料

制定提升计划

提高工作效率

越南会计准则

符合越南会计法规

服务器访问管理

监控、操作服务器

我们的客户

请求试用演示

INFOASIA将来到您的公司。 为您免费演示 SAP ERP/MES Cloud 软件解决方案。 请告知我们或拨打热线电话