Ứng dụng SAP vào quản trị chuỗi cung ứng

1. Nắm bắt thông tin theo thời gian thực (Real-time visibility)

Giải pháp ERP giúp liên kết khách hàng với người dung, hỗ trợ lên kế hoạch dựa trên nhu cầu thực tế thay vì những dự báo quá lạc quan. Những công ty bán lẻ hàng đầu đã sử dụng hệ thống ERP từ lâu và nó ngày càng trở nên phổ biến đối với các doanh nghiệp.

Ngày nay, ERP có thể hỗ trợ chi tiết đến mức mà khi ai đó mua một chiếc áo thun tại một siêu thị Wal-mark bất kì trên thế giới thì đơn mua hàng đã sẵn sang được gởi tới nhà sản xuất chiếc áo này và thậm chí cả nhà cung cấp vải ngay lập tức.

2. Cải thiện sự minh bạch:

Hôm nay, bạn buộc phải chờ một e-mail thông báo để chạy báo cáo thời gian từ lúc có hàng đến ngày hẹn (available-to-promise report). Vì thế đến ngày mai, bạn mới có thể cho khách hàng chạy một báo cáo tương tự. Tại sao lại tốn nhiều thời gian như thế ? Khả năng báo cáo minh bạch của hệ thông ERP có thể giúp cung cấp cho khách hàng những thông tin về thời gian có hàng hiện tại hoặc trong tương lai. Từ đó, khách hàng có thể lên kế hoạch cho sản phẩm mới của họ dựa trên khả năng cung cấp hàng của công ty bạn.

3. Hợp tác hóa qui trình:

Một trong những chức năng quan trọng không kém chức năng phân quyền trong hệ thống ERP là chức năng hợp tác trong các qui trình và dự án giữa các bộ phận với nhau cũng đang ngày trở nên đặc biết quan trọng.

Trong chuỗi cung ứng, quá trình này có thể chuyển thành sự cộng tác giữa doanh nghiệp và khách hàng trong các dự án lâu dài hoặc với các nhà cung cấp trong các hợp đồng ngắn hạn.

4. Quản lí theo vòng đời sản phẩm:

Một số sản phẩm có vòng đời rất ngắn và thay đổi theo từng ngày. Một số sản phẩm thì lại phát triển và trở nên tốt hơn. Chúng ta có thể sử dụng dữ liệu lớn (big data) để phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực của khách hàng.

Hãy tưởng tượng nếu hệ thống ERP chuỗi cung ứng của bạn có thể quản lí vòng đời sản phẩm. Bạn có phải đẩy thêm dữ liệu bên ngoài vào để them điều kiện cho dữ liệu sẵn có bên trong của bạn không? Các biến thứ cấp nào có liên quan tới dữ liệu vòng đời của sản phẩm? Yếu tố mùa vụ? Điều kiện thời tiết? Có thể thấy rằng những thông tin này giúp việc ra quyết định của bạn sâu hơn và chính xác hơn.

5. Phản hồi theo thời gian thực:

Hiện tại, chúng ta đã kết nối điện thoại thông minh với hệ thống ERP chuỗi cung ứng thông qua các ứng dụng điện thoại. Liệu rằng chúng ta có thể tăng cường kết nối này khiến nó trở nên rõ rệt hơn nữa cho tất cả các nhân viên thông qua cài đặt một chương trình BYOD (Bring your owin device – sử dụng thiết bị các nhân giải quyết công việc) cho từng nhân viên của bạn.

Dữ liệu nào họ có thể truy cập tức thời? Địa điểm giao hàng chính xác và thời gian có thể bắt đầu sản xuất. Khi nào kỹ thuật viên có thể đến gặp khách hàng mà không phải theo khung giờ chuẩn? Khách hàng chỉ sử dụng phần cuối cùng trước thời hạn. Liệu rằng chúng ta có phải chờ đợi một cuộc gọi trong lo lắng hay có thể tái sản xuất sản phẩm ngay?

Leave a Reply

Your email address will not be published.