Ngày 07/12/2017 Công ty INFOASIA chính thức ký kết hợp tác đào tạo phần mềm quản lý SAP – ERP cho sinh viên trường Cao đẳng quốc tế KENT

  1. Đối tượng:

Sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành liên quan đến quản lý.

  1. Nội dung đào tạo:

Mục tiêu chính của khóa học là cung cấp cho sinh viên kiến thức cần thiết để có thể phân tích, thiết kế và đề xuất các giải pháp SAP – ERP trong việc tích hợp các quy trình kinh doanh trong toàn bộ doanh nghiệp

Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên khi tham gia vào các dự án SAP – ERP

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.