Challenge

Những thách thức của ngành kinh doanh và phân phối

Thách thức của một công ty phân phối kinh doanh mặt hàng là bạn có thể phải đối mặt với áp lực cạnh tranh để giữ giá thấp và tăng khối lượng, nghĩa là doanh nghiệp luôn tìm kiếm cách để cải thiện lợi nhuận, giảm chi phí và tăng doanh thu. Điều này khó thực hiện được nếu thông tin nhận được của người ra quyết định là không chính xác, đã lỗi thời hoặc không có chi tiết cần thiết để đưa ra các quyết định sáng suốt. Thường là do kết hợp nhiều kho và địa điểm, nhưng không có thông tin chính xác và kịp thời.

Hàng lưu kho sử dụng các giá trị sắp xếp không phù hợp. Hàng hóa được sắp xếp không hợp lý dẫn đến thời gian giao hàng dài, tồn tại quy trình kinh doanh không hiệu quả. Sai lầm có thể dẫn đến thiếu hóa đơn hoặc nhập dữ liệu không chính xác, với sự cạnh tranh ngày càng tăng trong ngành phân phối kinh doanh và khách hàng đòi hỏi nhiều hơn, điều quan trọng là bạn phải thích ứng và sử dụng công nghệ mới nhất để tận dụng lợi thế của bạn.

SAP ERP/MES cho phân phối kinh doanh giúp quản lý dữ liệu kho chi tiết, theo dõi và ghi lại các chuyển động chứng khoán, và lập kế hoạch và phát hành các đơn đặt hàng sản xuất dựa trên kế hoạch yêu cầu vật liệu của bạn. Cho phép quản lý kho chính xác và hợp lý. Hệ thống hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (SAP ERP/MES) nhằm vào các doanh nghiệp phân phối kinh doanh quy mô vừa và nhỏ và mang lại những lợi ích đáng kể như: Hàng lưu kho sử dụng các giá trị sắp xếp phù hợp. Hàng hóa được sắp xếp hợp lý dẫn đến thời gian giao hàng ngắn, quy trình kinh doanh đạt hiệu quả.

Leave a Reply

Your email address will not be published.