1. Quyết toán tạm ứng:
 • Mô tả nghiệp vụ: sau khi nhận được bảng thanh toán tạm ứng kèm theo các chứng từ gốc của nhân viên tạm ứng, thường phát sinh các hoạt động sau:
 1. Kế toán thanh toán sẽ đối chiếu bảng thanh toán tạm ứng với các chứng từ gốc để kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ.
 2. Chuyển bảng thanh toán cùng chứng từ gốc cho kế toán trưởng và giám đốc ký duyệt.
 3. Căn cứ vào bảng chứng từ thanh toán tạm ứng và chứng từ gốc được duyệt , kế toán sẽ quyết toán tạm ứng, đồng thời ghi sổ kế toán.
 4. Nếu sau khi quyết toán xong, nếu số tiền tạm ứng thừa, kế toán sẽ tiến hành thu hồi tạm ứng. Hoặc ngược lại, nếu số tiền tạm ứng thiếu sẽ làm thủ tục chi thêm cho nhân viên.
 • Bút toán định khoản:

Nợ TK 152, 153,156

Nợ TK 241

Nợ TK 331

Nợ TK 621, 622, 623, 627, 642

……..

Có tài khoản 141 (đối tượng nhân viên tạm ứng)

 1. Kiểm kê quỹ:
 • Mô tả nghiệp vụ: khi có yêu cầu kiểm kê quỹ từ kế toán trưởng hoặc ban lãnh đạo công ty, bộ phận kế toán sẽ phát sinh một số hoạt động sau:
 1. Thành lập hội đồng kiểm kê gồm: kế toán thanh toán, thủ quỹ, kế toán trưởng hoặc giám đốc.
 2. Đếm thực tế số tiền mặt tồn quỹ theo từng loại tiền về mặt số lượng và mệnh giá.
 3. Đối chiếu số dư thực tế kiểm kê với sổ kế toán tiền mặt tại quỹ, nếu có sự chênh lệch thì thực hiện tìm nguyên nhân bằng cách đối chiếu sổ quỹ với sổ kế toán tiền mặt tìm ra những giao dịch thu, chi tiền mặt không khớp giữa 2 số.
 4. Sau khi tìm nguyên nhân thì thủ trưởng hoặc kế toán trưởng sẽ ra quyết định xử lí.
 • Bút toán định khoản:
 1. Các khoản thừa quỹ tiền mặt phát hiện khi kiểm kê:

Nợ TK 111             Tiền mặt (111,222)

Có TK 338              Phải trả khác

Có TK ……

 1. Các khoản thiếu quỹ tiền mặt phát hiện khi kiểm kê:

Nợ TK 138             Phải thu khác (1381)

Có TK 111              Tiền mặt (1111,1112)

Có TK …..

Banner Vn

Ưu điểm của SAP ERP/MES:

 • SAP ERP/MES hỗ trợ VAS report, phù hợp với chuẩn mực kế toán, luật pháp kế toán Việt Nam.
 • SAP ERP/MES có tốc độ xử lý nhanh theo thời gian thực, giao diện thân thiện, phù hợp với mọi người dù bạn không chuyên về công nghệ thông tin. Thời gian học và sử dụng rất nhanh.
 • SAP ERP/MES dễ dàng phát triển và thay đổi hệ thống khi cần thiết, tạo điều kiện nâng cao hiệu suất hoạt động của các doanh nghiệp.
 • SAP ERP/MES giúp người dùng đưa ra được các quyết định nhanh chóng và chính xác hơn. Đồng bộ dữ liệu cho hoạt động từ đầu đến cuối, nên ít gặp lỗi và tránh việc phải nhập dữ liệu nhiều lần.
 • SAP ERP/MES có tính linh động. Kết nối các chi nhánh, cơ sở của doanh nghiệp cũng như các đối tác của doanh nghiệp lại với nhau thành một hệ thống.

Phân hệ và tiện ích trong SAP ERP/MES

 • Phân hệ sản xuất:  BOM | Costing | MRP Recommendations | Production Order.
 • Quản lý kho: Item MD | Serial Number & Batches | Location MGT | Pick and Pack.
 • Quản lý bán hàng: Quotation | Order | Gross Profit Calculation | Pricing Control | Analysis Report.
 • Quản lý mua hàng: Purchase Order | MRP Forecasting | Purchase Analysis Report | Landed Cost.
 • Phân hệ tài chính: Cost Account | Budget | Cash Flow | General Ledger | Chart Of Accounts.
 • Quản lý quan hệ khách hàng: Analysis | Outlook Integration | Activities Management | Sales History | Sales Opportunities.
 • Quản lý nhân sự, tính lương: Payroll (Throught Partner Add-on) | Employees Data.
 • Công cụ thông minh: Analysis Report | Generating Queries By User Demands | Drag & Relate.
 • Hỗ trợ đa dạng: Financial Reports | Multi-Currency | Multi-Language.
 • Địa phương hóa: V.A.T Reports | Business Environment | V.A.S.
 • Cấu hình: Message Alerts | Processes | Integration | Utilities | DB Updating | Query Wizard.
 • Tùy biến: User Defined Field | User Defined Table | SDK | Form Setting | Formatted Search | User Menu.
 • Cơ sở dữ liệu: MS SQL Server | SAP Hana.

Leave a Reply

Your email address will not be published.