Quy trình triển khai SAP (SAP ERP/MES):

Quy trình triển khai SAP | SAP ERP/MES

Các bước thực hiện:

 1. Chuẩn bị dự án:
  • Chuẩn bị và họp khởi động dự án.
  • Cài đặt phần mềm và huấn luyện tổng quan.
 2. Tài liệu quy trình dự án:
  • Tiến hành các cuộc họp.
  • Thực hiện Business Blueprint (bao gồm chuẩn bị Master Data, Mẫu in, Báo cáo).
  • Hoàn tất Business BluePrint.
 3. Thực hiện dự án (triển khai các phân hệ theo nhu cầu của doanh nghiệp):
  • Phân hệ tài chính kế toán.
  • Phân hệ mua hàng.
  • Quản lý Kho.
  • Bán hàng.
  • Phân hệ quản lý dự án.
  • Phân hệ sản xuất.
  • Kiểm tra hệ thống và đánh giá chất lượng.
 4. Huấn luyện người sử dụng:
  • Huấn luyện nhóm dự án và người dùng cuối.
  • Người dùng chấp nhận sử dụng.
 5. Hoàn tất chuẩn bị:
  • Nhập dữ liệu danh mục, số dư đầu kỳ.
  • Hoàn tất di chuyển dữ liệu lên hệ thống mới.
  • Hoàn tất chuẩn bị.
  • Kế hoạch bàn giao và rà soát dự án.
 6. Vận hành & Hỗ trợ:
  • Vận hành và Hỗ trợ tại chỗ (2 tuần).
  • Ký kết báo cáo hoàn tất dự án.
  • Hỗ trợ đóng kỳ tháng đầu tiên (1-2 ngày).

Banner Vn

Ưu điểm của SAP ERP/MES:

 • SAP ERP/MES hỗ trợ VAS report, phù hợp với chuẩn mực kế toán, luật pháp kế toán Việt Nam.
 • SAP ERP/MES có tốc độ xử lý nhanh theo thời gian thực, giao diện thân thiện, phù hợp với mọi người dù bạn không chuyên về công nghệ thông tin. Thời gian học và sử dụng rất nhanh.
 • SAP ERP/MES dễ dàng phát triển và thay đổi hệ thống khi cần thiết, tạo điều kiện nâng cao hiệu suất hoạt động của các doanh nghiệp.
 • SAP ERP/MES giúp người dùng đưa ra được các quyết định nhanh chóng và chính xác hơn. Đồng bộ dữ liệu cho hoạt động từ đầu đến cuối, nên ít gặp lỗi và tránh việc phải nhập dữ liệu nhiều lần.
 • SAP ERP/MES có tính linh động. Kết nối các chi nhánh, cơ sở của doanh nghiệp cũng như các đối tác của doanh nghiệp lại với nhau thành một hệ thống.

Phân hệ và tiện ích trong SAP ERP/MES

 • Phân hệ sản xuất:  BOM | Costing | MRP Recommendations | Production Order.
 • Quản lý kho: Item MD | Serial Number & Batches | Location MGT | Pick and Pack.
 • Quản lý bán hàng: Quotation | Order | Gross Profit Calculation | Pricing Control | Analysis Report.
 • Quản lý mua hàng: Purchase Order | MRP Forecasting | Purchase Analysis Report | Landed Cost.
 • Phân hệ tài chính: Cost Account | Budget | Cash Flow | General Ledger | Chart Of Accounts.
 • Quản lý quan hệ khách hàng: Analysis | Outlook Integration | Activities Management | Sales History | Sales Opportunities.
 • Quản lý nhân sự, tính lương: Payroll (Throught Partner Add-on) | Employees Data.
 • Công cụ thông minh: Analysis Report | Generating Queries By User Demands | Drag & Relate.
 • Hỗ trợ đa dạng: Financial Reports | Multi-Currency | Multi-Language.
 • Địa phương hóa: V.A.T Reports | Business Environment | V.A.S.
 • Cấu hình: Message Alerts | Processes | Integration | Utilities | DB Updating | Query Wizard.
 • Tùy biến: User Defined Field | User Defined Table | SDK | Form Setting | Formatted Search | User Menu.
 • Cơ sở dữ liệu: MS SQL Server | SAP Hana.

Leave a Reply

Your email address will not be published.