Quản lý doanh nghiệp tồn tại và phát triển bên cạnh sự phát triển của ngành công nghiệp. Trước đây, doanh nghiệp quản lý bằng những cách thủ công, những phần mềm quản lý rời rạc. Ưu điểm những phần mềm quản lý này là giá thành rẻ, thời gian triển khai nhanh vì chỉ phục vụ cho 1 phòng ban hoặc một bộ phận nhỏ trong doanh nghiệp.

Cuộc cách mạng 4.0 diễn ra kéo theo sự phát triển của các ngành sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, công nghệ, … Một doanh nghiệp trước đây sản xuất 1000 đơn vị sản phẩm trong một giờ thì nay cần tăng gấp đôi, gấp ba, gấp trăm lần năng suất. Mở rộng quy mô không khó nhưng việc tương tác giữa các phòng ban lúc này mới là quan trọng. Mỗi ngày sẽ có lượng lớn đơn đặt hàng ở phòng kinh doanh, các  phiếu nhập/ xuất kho liên tục giữ bộ phận sản xuất và bộ phận kho, sự di chuyển của dòng tiền. Nếu có sự chậm trễ ở một bộ phận thì quy trình hoạt động kinh doanh sẽ bị trì trệ.

Enterprise Resource Planning (ERP) là hệ thống hoạch định nguồn lực cho doanh nghiệp, được ra đời để khắc phục những mặt hạn chế trong cách quản lý của doanh nghiệp. Sự tương tác liên tục theo thời gian thực giữa các phòng ban đảm bảo doanh nghiệp được vận hành liên tục. Một lợi ích quan trọng nữa khi các phòng ban tương tác với nhau là số liệu trên các bảng báo cáo sẽ thống nhất và rõ ràng.

Khi bạn là một người chủ doanh nghiệp hoặc là người quản lý, bạn không thể mất thời gian chỉ để xem xét, so sánh báo cáo giữa các phòng ban, bạn cần một báo cáo tổng quan với các số liệu cần thiết là đủ để xem xét đánh giá tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

Hệ thống ERP còn hoạch định được năng suất cho cả máy móc thiết bị trong quản lý sản xuất. Đảm bảo các thiết bị sẽ được vận hành tối ưu nhất, cho năng suất cao nhất. Số lượng nguyên liệu, bán thành phẩm đầu vào và thành phẩm đầu ra luôn được báo cáo rõ ràng, không gây thất thoát một cách vô lý.

Banner Vn

Ưu điểm của SAP ERP/MES:

 • SAP ERP/MES hỗ trợ VAS report, phù hợp với chuẩn mực kế toán, luật pháp kế toán Việt Nam.
 • SAP ERP/MES có tốc độ xử lý nhanh theo thời gian thực, giao diện thân thiện, phù hợp với mọi người dù bạn không chuyên về công nghệ thông tin. Thời gian học và sử dụng rất nhanh.
 • SAP ERP/MES dễ dàng phát triển và thay đổi hệ thống khi cần thiết, tạo điều kiện nâng cao hiệu suất hoạt động của các doanh nghiệp.
 • SAP ERP/MES giúp người dùng đưa ra được các quyết định nhanh chóng và chính xác hơn. Đồng bộ dữ liệu cho hoạt động từ đầu đến cuối, nên ít gặp lỗi và tránh việc phải nhập dữ liệu nhiều lần.
 • SAP ERP/MES có tính linh động. Kết nối các chi nhánh, cơ sở của doanh nghiệp cũng như các đối tác của doanh nghiệp lại với nhau thành một hệ thống.

Phân hệ và tiện ích trong SAP ERP/MES

 • Phân hệ sản xuất:  BOM | Costing | MRP Recommendations | Production Order.
 • Quản lý kho: Item MD | Serial Number & Batches | Location MGT | Pick and Pack.
 • Quản lý bán hàng: Quotation | Order | Gross Profit Calculation | Pricing Control | Analysis Report.
 • Quản lý mua hàng: Purchase Order | MRP Forecasting | Purchase Analysis Report | Landed Cost.
 • Phân hệ tài chính: Cost Account | Budget | Cash Flow | General Ledger | Chart Of Accounts.
 • Quản lý quan hệ khách hàng: Analysis | Outlook Integration | Activities Management | Sales History | Sales Opportunities.
 • Quản lý nhân sự, tính lương: Payroll (Throught Partner Add-on) | Employees Data.
 • Công cụ thông minh: Analysis Report | Generating Queries By User Demands | Drag & Relate.
 • Hỗ trợ đa dạng: Financial Reports | Multi-Currency | Multi-Language.
 • Địa phương hóa: V.A.T Reports | Business Environment | V.A.S.
 • Cấu hình: Message Alerts | Processes | Integration | Utilities | DB Updating | Query Wizard.
 • Tùy biến: User Defined Field | User Defined Table | SDK | Form Setting | Formatted Search | User Menu.
 • Cơ sở dữ liệu: MS SQL Server | SAP Hana.

Leave a Reply

Your email address will not be published.