Phần mềm SAP ERP/MES cung cấp các giải pháp một cách hợp lý để quản lý toàn bộ doanh nghiệp của bạn – từ kế toán tài chính, mua hàng, hàng tồn kho, bán hàng và mối quan hệ khách hàng, quản lý dự án cho hoạt động và nguồn nhân lực. SAP ERP/MES giúp bạn hợp lý hóa các quy trình, hiểu rõ hơn về doanh nghiệp của bạn để có thể hành động nhanh chóng và đưa ra quyết định dựa trên thông tin thời gian thực, giúp bạn thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận tốt hơn.

Chúng tôi hiểu rằng các doanh nghiệp đều có ước mơ và mục tiêu lớn, và khi doanh nghiệp của bạn phát triển, có thể khó có được một cái nhìn toàn diện về những gì đang xảy ra tại bất kỳ thời điểm nào khi mà thông tin được lưu trữ trong các ứng dụng khác nhau hoặc tại những địa điểm khác nhau. SAP ERP/MES được thiết kế linh hoạt, mạnh mẽ, giao diện thân thiện với người dùng nên rất dễ sử dụng cho các công ty vừa và nhỏ để giải quyết các vấn đề này và phát triển tốt hơn.

SAP ERP/MES là một giải pháp tích hợp duy nhất cung cấp khả năng hiển thị rõ ràng cho toàn bộ doanh nghiệp của bạn và kiểm soát hoàn toàn mọi khía cạnh của hoạt động. Phần mềm giúp tự động hóa các nhiệm vụ kế toán hàng ngày như duy trì sổ cái và nhật ký, hỗ trợ tính thuế và cho phép giao dịch đa tiền tệ. Bạn có thể thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng của mình – bao gồm xử lý báo cáo và thanh toán ngân hàng, cũng như đối chiếu tài khoản. Bạn cũng có thể quản lý dòng tiền, theo dõi ngân sách và so sánh thực tế với các kế hoạch để xem doanh nghiệp của bạn đang đứng ở đâu trong hiện tại. Bằng cách tích hợp hoạt động tài chính của bạn trong thời gian thực với các quy trình kinh doanh khác, chẳng hạn như mua và bán, bạn có thể tăng tốc độ giao dịch và cải thiện khả năng hiển thị vào dòng tiền.

Banner Vn

Ưu điểm của SAP ERP/MES:

 • SAP ERP/MES hỗ trợ VAS report, phù hợp với chuẩn mực kế toán, luật pháp kế toán Việt Nam.
 • SAP ERP/MES có tốc độ xử lý nhanh theo thời gian thực, giao diện thân thiện, phù hợp với mọi người dù bạn không chuyên về công nghệ thông tin. Thời gian học và sử dụng rất nhanh.
 • SAP ERP/MES dễ dàng phát triển và thay đổi hệ thống khi cần thiết, tạo điều kiện nâng cao hiệu suất hoạt động của các doanh nghiệp.
 • SAP ERP/MES giúp người dùng đưa ra được các quyết định nhanh chóng và chính xác hơn. Đồng bộ dữ liệu cho hoạt động từ đầu đến cuối, nên ít gặp lỗi và tránh việc phải nhập dữ liệu nhiều lần.
 • SAP ERP/MES có tính linh động. Kết nối các chi nhánh, cơ sở của doanh nghiệp cũng như các đối tác của doanh nghiệp lại với nhau thành một hệ thống.

Phân hệ và tiện ích trong SAP ERP/MES

 • Phân hệ sản xuất:  BOM | Costing | MRP Recommendations | Production Order.
 • Quản lý kho: Item MD | Serial Number & Batches | Location MGT | Pick and Pack.
 • Quản lý bán hàng: Quotation | Order | Gross Profit Calculation | Pricing Control | Analysis Report.
 • Quản lý mua hàng: Purchase Order | MRP Forecasting | Purchase Analysis Report | Landed Cost.
 • Phân hệ tài chính: Cost Account | Budget | Cash Flow | General Ledger | Chart Of Accounts.
 • Quản lý quan hệ khách hàng: Analysis | Outlook Integration | Activities Management | Sales History | Sales Opportunities.
 • Quản lý nhân sự, tính lương: Payroll (Throught Partner Add-on) | Employees Data.
 • Công cụ thông minh: Analysis Report | Generating Queries By User Demands | Drag & Relate.
 • Hỗ trợ đa dạng: Financial Reports | Multi-Currency | Multi-Language.
 • Địa phương hóa: V.A.T Reports | Business Environment | V.A.S.
 • Cấu hình: Message Alerts | Processes | Integration | Utilities | DB Updating | Query Wizard.
 • Tùy biến: User Defined Field | User Defined Table | SDK | Form Setting | Formatted Search | User Menu.
 • Cơ sở dữ liệu: MS SQL Server | SAP Hana.

Leave a Reply

Your email address will not be published.