Phần mềm SAP ERP/MES cung cấp các giải pháp một cách hợp lý để quản lý toàn bộ doanh nghiệp của bạn – từ kế toán tài chính, mua hàng, hàng tồn kho, bán hàng và mối quan hệ khách hàng, quản lý dự án cho hoạt động và nguồn nhân lực. SAP ERP/MES giúp bạn hợp lý hóa các quy trình, hiểu rõ hơn về doanh nghiệp của bạn để có thể hành động nhanh chóng và đưa ra quyết định dựa trên thông tin thời gian thực, giúp bạn thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận tốt hơn.

Chúng tôi hiểu rằng các doanh nghiệp đều có ước mơ và mục tiêu lớn, và khi doanh nghiệp của bạn phát triển, có thể khó có được một cái nhìn toàn diện về những gì đang xảy ra tại bất kỳ thời điểm nào khi mà thông tin được lưu trữ trong các ứng dụng khác nhau hoặc tại những địa điểm khác nhau. SAP ERP/MES được thiết kế linh hoạt, mạnh mẽ, giao diện thân thiện với người dùng nên rất dễ sử dụng cho các công ty vừa và nhỏ để giải quyết các vấn đề này và phát triển tốt hơn.

SAP ERP/MES là một giải pháp tích hợp duy nhất cung cấp khả năng hiển thị rõ ràng cho toàn bộ doanh nghiệp của bạn và kiểm soát hoàn toàn mọi khía cạnh của hoạt động. Phần mềm giúp tự động hóa các nhiệm vụ kế toán hàng ngày như duy trì sổ cái và nhật ký, hỗ trợ tính thuế và cho phép giao dịch đa tiền tệ. Bạn có thể thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng của mình – bao gồm xử lý báo cáo và thanh toán ngân hàng, cũng như đối chiếu tài khoản. Bạn cũng có thể quản lý dòng tiền, theo dõi ngân sách và so sánh thực tế với các kế hoạch để xem doanh nghiệp của bạn đang đứng ở đâu trong hiện tại. Bằng cách tích hợp hoạt động tài chính của bạn trong thời gian thực với các quy trình kinh doanh khác, chẳng hạn như mua và bán, bạn có thể tăng tốc độ giao dịch và cải thiện khả năng hiển thị vào dòng tiền.

Banner En

Advantages of SAP ERP/MES:

 • SAP ERP/MES supports VAS report, in accordance with Vietnamese accounting standards and accounting laws.
 • SAP ERP/MES has fast processing speed in real time, friendly interface, suitable for everyone even if you are not specialized in information technology. Time to learn and use very fast.
 • SAP ERP/MES easily develops and changes the system as needed, facilitating the enhancement of business performance.
 • SAP ERP/MES helps users make quicker and more accurate decisions. Data synchronization for operation from end to end, so there are less errors and avoid having to enter data multiple times.
 • SAP ERP/MES is flexible. Connect branches, facilities of the business as well as its partners together into a system.

Subsystem and utilities in SAP ERP/MES

 • Production:  BOM | Costing | MRP Recommendations | Production Order.
 • Inventory: Item MD | Serial Number & Batches | Location MGT | Pick and Pack.
 • Sales: Quotation | Order | Gross Profit Calculation | Pricing Control | Analysis Report.
 • Procurement: Purchase Order | MRP Forecasting | Purchase Analysis Report | Landed Cost.
 • Finance: Cost Account | Budget | Cash Flow | General Ledger | Chart Of Accounts.
 • CRM: Analysis | Outlook Integration | Activities Management | Sales History | Sales Opportunities.
 • HR Payroll: Payroll (Throught Partner Add-on) | Employees Data.
 • Smart tool: Analysis Report | Generating Queries By User Demands | Drag & Relate.
 • Multi-support: Financial Reports | Multi-Currency | Multi-Language.
 • Localication: V.A.T Reports | Business Environment | V.A.S.
 • Configuration: Message Alerts | Processes | Integration | Utilities | DB Updating | Query Wizard.
 • Customization: User Defined Field | User Defined Table | SDK | Form Setting | Formatted Search | User Menu.
 • Database: MS SQL Server | SAP Hana.