SAP ERP/MES là một ứng dụng tích hợp, giá cả phải chăng, đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài của doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs). Nó cung cấp một cái nhìn đúng đắn và thống nhất toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp từ tài chính kế toán đến mua hàng, sản xuất, bán hàng, quản lý tồn kho, MRP, CRM…Đơn giản nhưng mạnh mẽ, SAP ERP/MES  sẽ cung cấp cho người dùng thông tin mới nhất để có thể đưa ra các quyết định chính xác nhất.

Hiện nay, ERP SAP ERP/MES có hơn 46.000 khách hàng được hỗ trợ bởi hơn 1.500 Partner trên toàn thế giới, bao gồm 27 ngành công nghiệp tại 120 quốc gia. Đây là bằng chứng cho thấy phần mềm SAP ERP/MES  đã thực sự được ứng dụng và mang lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp. Bên cạnh đó các dịch vụ hỗ trợ và phát triển sản phẩm cũng được công ty SAP đặt ưu tiên hàng đầu trong chiến lược cung cấp gói giải pháp cao cấp này. Đồng thời SAP đã công bố lộ trình phát triển phần mềm năm hàng năm với định hướng rõ ràng “SAP sẽ luôn bên cạnh hỗ trợ các doanh nghiệp trong hiện tại và tương lai”.

Với kinh nghiệm triển khai hơn 10 năm cùng với kiến thức quản trị DN vững vàng và kinh nghiệm phát triển phần mềm lâu năm quý khác hàng có thể tin tưởng về sự thành công của dự án ERP SAP ERP/MES  do INFOASIA triển khai.

CÁC MODULE SAP ERP/MES

Quản trị nguồn lực sản xuất

Quản lý, lập kế hoạch, theo dõi & tự động hóa

Quản lý Mua hàng

Tiết kiệm tối đa chi phí hoạt động kinh doanh

Quản trị hoạt động bán hàng

Quản lý đơn hàng, liên kết với kho hàng..

Quản trị quan hệ khách hàng

Chăm sóc và xây dựng niềm tin khách hàng....

Quản trị toàn bộ hệ thống kho hàng

Kiểm soát chính xác hoạt động xuất nhập kho

Quản trị các dự án

Giúp kiểm soát toàn bộ các dự án triển khai

Quản trị nguồn nhân lực( HRM)

Danh bạ nhân viên, hồ sơ nhân sự

Quản trị hệ thống kế toán & tài chính

Kiểm soát được dòng tiền lưu thông

Feature Vn

SAP ERP/MES CHUYÊN CHO QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Xem thêm  :

Module APS : https://infoasia.com.vn/aps

Module  MRP : https://infoasia.com.vn/mrp

Module  HRM : https://infoasia.com.vn/phan-mem-quan-ly-nhan-su

SAP ERP/MES  sẽ giúp doanh nghiệp quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, hỗ trợ hoạch định kế hoạch sản xuất (APS) và hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu (MRP) dùng cho quá trình sản xuất. Từ đó có thể giảm thiểu những khoản chi phí không cần thiết, tiết kiệm thời gian thực hiện đơn hàng…

Phân hệ quản lý sản xuất trong SAP ERP/MES giảm thiểu những khoản chi phí không cần thiết, tiết kiệm thời gian thực hiện đơn hàng, đảm bảo đúng tiến độ giao hàng và theo dõi liên tục tình hình thực hiện các đơn hàng cho khách hàng.

Tính năng hoạch định sản xuất:

– Đảm bảo sự phối hợp giữa các bộ phận chức năng nhằm quyết định sản xuất cái gì, sản xuất khi nào, đồng thời quản lý các thay đổi liên quan đến nhu cầu sản phẩm.

– Tạo sự đồng thuận của mọi bộ phận chức năng liên quan trong tòan bộ tổ chức về những thay đổi. Những sự thay đổi trong kế hoạch sản xuất sẽ tự động dẫn dến những sự thay đổi trong các kế họach cấp thấp hơn.

– Giúp lãnh đạo định hướng chiến lược nhằm đạt được lợi thế cạnh tranh qua tích hợp các kế hoạch tiếp thị định hướng khách hàng cho các sản phẩm hiện có hay sản phẩm mới với việc quản lý  chuỗi cung ứng.

Lược đồ chi phí sản xuất (item)
Lược đồ chi phí sản xuất (installation)

Tính năng quản lý sản xuất:

– Quản lý các đơn đặt hàng của khách hàng và kế hoạch bán hàng. Định mức cho từng mục sản phẩm, định mức từng nguyên vật liệu, định mức nhân công, năng lực sản xuất của từng dây chuyền. Hỗ trợ lập kế hoạch sản xuất phụ thuộc vào từng đơn hàng, từng kế hoạch bán hàng, hoặc nhu cầu lưu kho. Bên cạnh đó, kế hoạch được lập cho từng quý, từng tháng, hoặc từng tuần, từng ngày.

– Chuyển kế hoạch sản xuất thành các lệnh sản xuất cho từng khâu dây truyền cho từng quý, từng tháng, từng tuần hoặc từng ngày. Khởi tạo các phiếu yêu cầu vật tư để gửi sang bộ phận kế toán mua hàng và bộ phận kho. Thiết lập nhu cầu thu mua nguyên vật liệu để phục vụ cho quá trình sản xuất.

– Cập nhật báo cáo kết quả sản xuất từng ngày, từng tuần, từng tháng, từng quý. Cập nhật báo cáo thành phẩm hàng hóa sản phẩm dở dang. Cập nhật sản phẩm hàng hóa đạt đủ tiêu chuẩn và chất lượng. Cập nhật số lượng hàng hóa bị hỏng hóc hoặc thất thoát.

– Theo dõi, cập nhật tình hình sản xuất thực tế theo từng đơn hàng và từng lệnh sản xuất.

Báo cáo vật liệu sản xuất
Báo cáo thời gian sản xuất

Nâng cao hiệu quả sản xuất:

– Nâng cao năng suất và cải thiện quy trình sản xuất.

– Xây dựng hệ thống ứng phó với những thay đổi về môi trường sản xuất.

– Sử dụng hệ thống như năng lực cốt lõi để tăng trưởng và mở rộng kinh doanh.

– Nâng cao năng lực kiểm soát công đoạn và quản lý chất lượng nhờ tin học hóa và cải thiện chức năng sản xuất.

Tăng cường hiệu quả công việc:

– Tăng cường xử lý thông tin thời gian thực.

– Tăng cường tính ổn định của hệ thống và độ tin cậy của chất lượng sản phẩm.

– Mở rộng sự tiện lợi cho người sử dụng.

– Hứa hẹn đưa các công việc tạo nên giá trị (value-added work) vào kinh doanh bằng cách nâng cao năng lực làm việc của từng người lao động.

Nâng cao tiêu chuẩn quản lý:

– Nâng cao năng suất và tốc độ quản lý nhờ cải thiện lưu lượng thông tin của toàn bộ doanh nghiệp.

– Tạo thuận lợi cho việc giao tiếp bằng cách hợp nhất thông tin và cải thiện dòng công đoạn.

– Cung cấp thông tin quyết định chính xác và nhanh chóng nhờ ứng phó linh hoạt với sự thay đổi môi trường kinh doanh.

KHÁCH HÀNG INFOASIA TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG

Xem thêm : https://infoasia.com.vn/khach-hang