Phần mềm quản lý quan hệ khách hang giúp gia tăng hiệu suất bán hàng và cải thiện tỷ lệ chốt sale, tăng doanh thu.

Giúp nhân viên chăm sóc khách hàng thực hiện được nhiều công việc hơn trong khoảng thời gian ít hơn, đồng thời luôn kết nối và tương tác với khách hàng.

Ưu điểm: Dễ sử dụng, lưu trữ chi tiết các thông tin của khách hàng như tính cách, độ tuổi, ngày sinh. Gửi thông báo tới các nhân viên để chăm sóc khách hàng được tốt hơn.

Giá trị mang lại: Giúp gia tăng khách hàng, tăng tỉ lệ chốt đơn, gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Tính năng của Quản lý quan hệ khách hàng ( CRM)

 Tăng hiệu suất bán hàng, cải thiện tỷ lệ dành đơn hàng, tăng doanh thu

Nhận dự báo chính xác
Sử dụng những dữ liệu chính xác, tin cậy để đưa ra những quyết định hiệu quả
-/ Nhận những phân tích về hành vi khách hàng để ra quyết định chính xác
-/ Dễ dàng thiết lập bảng điều khiển tùy chỉnh để quản lý khách hàng tốt hơn

Thực hiện được nhiều công việc hơn trong khoảng thời gian ít hơn

Tự động hóa các hoạt động dựa trên các kịch bản bán hàng: các cuộc gọi, các cuộc họp, gửi thư và báo giá…

Tự động hóa các hoạt động dựa trên các kịch bản bán hàng: các cuộc gọi, các cuộc họp, gửi thư và báo giá…

Dễ dàng xem lại những hoạt động đã diễn ra để đánh giá hiệu quả

Nhà quản trị sẽ biết chính xác những công việc cần thực hiện hàng tháng so với mục tiêu của doanh nghiệp, đồng thời giúp các nhân viên kiểm soát tốt hơn những công việc cần thực hiện.