Rủi ro khi triển khai ERP là do những yếu tố sau:
• Phương pháp triển khai và quản lý dự án kém.
• Công nghệ của hệ thống ERP không phù hợp.
• Truyền thông, luân chuyển thông tin không hiệu quả, chính xác.
• Lãnh đạo kém.
• Đánh giá chọn sai đơn vị tư vấn.
• Thay đổi phạm vi của dự án cũng như yêu cầu khi đang triển khai dự án.
• Không đủ nguồn lực: tài chính và nhân sự. Không chuẩn bị kỹ ngân sách phù hợp.
• Nhân sự không đủ, không có kinh nghiệm và kiến thức về ERP, không hiểu hệt các vấn đề của các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
• Mâu thuẫn giữa các phòng ban.
• Không có sự hỗ trợ đặc biệt từ ban giám đốc, trưởng dự án không có đủ quyền lực để thay đổi, yêu cầu các phòng ban thực hiện nhiệm vụ được giao.
• Công tác đào tạo không được chú trọng.

Những rủi ro khi triển khai ERP của doanh nghiệp.
Những rủi ro khi triển khai ERP luôn tồn tại nhưng là điều hoàn toàn có thể tránh được.

Vậy để triển khai thành công dự án ERP, cần lưu ý các yếu tố sau:
• Các chức năng của hệ thống ERP được chọn phù hợp với các quy tình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
• Cần có sự chuẩn bị kỹ càng về con người, quy tình làm việc, cơ sở hạ tầng, dữ
liệu.
• Đĩnh nghĩa rõ các chức năng cần phát triển riêng cho phù hợp với đặc thù thực tế
(customization).
• Độ linh động và khả năng mở rộng của hệ thống ERP được chọn
• Hệ thống ERP được chọn phải dễ sử dung, nâng cấp và điều chỉnh.
• Có sự hỗ trợ đầy đủ hiệu quả của công ty tư vấn
• Chi phí phù hợp
• Tham khảo kinh nghiệm của các khách hàng đi trước.

Banner Vn

Ưu điểm của SAP ERP/MES:

 • SAP ERP/MES hỗ trợ VAS report, phù hợp với chuẩn mực kế toán, luật pháp kế toán Việt Nam.
 • SAP ERP/MES có tốc độ xử lý nhanh theo thời gian thực, giao diện thân thiện, phù hợp với mọi người dù bạn không chuyên về công nghệ thông tin. Thời gian học và sử dụng rất nhanh.
 • SAP ERP/MES dễ dàng phát triển và thay đổi hệ thống khi cần thiết, tạo điều kiện nâng cao hiệu suất hoạt động của các doanh nghiệp.
 • SAP ERP/MES giúp người dùng đưa ra được các quyết định nhanh chóng và chính xác hơn. Đồng bộ dữ liệu cho hoạt động từ đầu đến cuối, nên ít gặp lỗi và tránh việc phải nhập dữ liệu nhiều lần.
 • SAP ERP/MES có tính linh động. Kết nối các chi nhánh, cơ sở của doanh nghiệp cũng như các đối tác của doanh nghiệp lại với nhau thành một hệ thống.

Phân hệ và tiện ích trong SAP ERP/MES

 • Phân hệ sản xuất:  BOM | Costing | MRP Recommendations | Production Order.
 • Quản lý kho: Item MD | Serial Number & Batches | Location MGT | Pick and Pack.
 • Quản lý bán hàng: Quotation | Order | Gross Profit Calculation | Pricing Control | Analysis Report.
 • Quản lý mua hàng: Purchase Order | MRP Forecasting | Purchase Analysis Report | Landed Cost.
 • Phân hệ tài chính: Cost Account | Budget | Cash Flow | General Ledger | Chart Of Accounts.
 • Quản lý quan hệ khách hàng: Analysis | Outlook Integration | Activities Management | Sales History | Sales Opportunities.
 • Quản lý nhân sự, tính lương: Payroll (Throught Partner Add-on) | Employees Data.
 • Công cụ thông minh: Analysis Report | Generating Queries By User Demands | Drag & Relate.
 • Hỗ trợ đa dạng: Financial Reports | Multi-Currency | Multi-Language.
 • Địa phương hóa: V.A.T Reports | Business Environment | V.A.S.
 • Cấu hình: Message Alerts | Processes | Integration | Utilities | DB Updating | Query Wizard.
 • Tùy biến: User Defined Field | User Defined Table | SDK | Form Setting | Formatted Search | User Menu.
 • Cơ sở dữ liệu: MS SQL Server | SAP Hana.

Leave a Reply

Your email address will not be published.