Nganh Sat Thep

ERP CHO NGÀNH SẮT THÉP

ERP cho ngành sắt thép là phần mềm (hệ thống ERP) được phát để phù hợp với các đặc thù riêng cho ngành công nghiệp kim loại, sắt thép. Phần mềm ERP là một phần mềm doanh nghiệp cho các trung tâm kim loại dịch vụ, trung tâm dịch vụ thép, cổ đông thép, bộ vi xử lý tấm, nhà phân phối kim loại, xử lý kim loại, xử lý thu phí, xây dựng các sản phẩm phân phối, và các nhà máy ống.

Điểm nổi bật của ERP cho ngành sắt thép:

  • Cơ cấu quản lý nhiều chi nhánh
  • Tính linh hoạt kinh doanh
  • Hoạt động đa kho
  • Sử dụng một cách trực quan
  • Dễ dàng thao tác thực hiện
  • Quy trình làm việc liên tục
  • Tài chính tổng hợp
  • Khả năng mở rộng tính năng
  • Hoạt động liên tục 24/7

Lợi ích ERP cho ngành sắt thép

Một con số khổng lồ 1413000000 tấn (triệu tấn) thép thô đã được sản xuất trên thế giới trong năm 2010. Ngành công nghiệp thép thích tăng trưởng tuyệt vời do tăng các dự án phát triển cơ sở hạ tầng trên toàn cầu. Cùng với nhu cầu ngày càng tăng, các chi phí vận hành và bảo trì cũng tăng lên trong hai thập kỷ qua do sự bất ổn về giá trị đồng USD, tình trạng thiếu nhân lực có tay nghề cao và chi phí ngày càng tăng của nguyên liệu. Kết quả là, các tập đoàn thép lớn đang chuyển nhà máy của họ tại các khu vực chi phí thấp hơn mà cũng gần với các thị trường tăng trưởng và đã bắt đầu tái tập trung vào cải thiện lập kế hoạch và thực hiện sản xuất tối ưu hóa.

Một phương pháp quan trọng được thông qua bởi các công ty thép là thực hiện các Giải pháp ERP. ERP cho phép các công ty để tích hợp chuỗi cung ứng của họ, cung cấp cho hệ thống xương sống mạnh mẽ và tương lai chứng minh, tăng tính minh bạch thông tin và nâng cao năng suất thông qua bán hàng tốt hơn và xử lý mua sắm. Lợi ích quan trọng khác của hệ thống ERP bao gồm.

1. Nhiều chiến lược Kế hoạch

Sản xuất thép thường đòi hỏi một sự kết hợp của các chiến lược kế hoạch sản xuất. Sản phẩm thép tấm hoặc dải sẽ làm theo “thực hiện theo đơn đặt hàng; tấm dài và quán bar đã đến chứng khoán. Chi phí cho thực hiện-to-chứng khoán xảy ra dựa trên phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn nhưng để làm theo đơn đặt hàng, chi phí xảy ra dựa trên bản chất của thứ tự và yêu cầu tài liệu. Phức tạp như vậy trong hoạch định chiến lược và chi phí có thể được xử lý bằng giải pháp ERP trong những cách hiệu quả nhất.

2. Sản phẩm

Trong những thập kỷ, loại thép đã được cải thiện một cách nhất quán. Thanh thép thông dụng nhất và quán bar được làm bằng thép đồng bằng vào giữa thế kỷ 20. Sau đó, đến thanh gân và trong thế kỷ 21, nhiệt máy móc xử lý thanh cung cấp sức mạnh tối đa và ổn định. Sự thay đổi của lớp cơ bản có nghĩa là sự thay đổi trong cấu hình nguyên liệu. Một hệ thống ERP sẽ giúp người quản lý sàn để tự động thiết kế các thành phần dựa trên trình tự, giúp xử lý các quá trình từ các đơn đặt hàng đối với hàng hóa thành phẩm.

3. Dự báo kinh doanh

Để phục vụ cho khách hàng cao yêu cầu trong ô tô, xây dựng và thiết bị nặng, tích hợp chặt chẽ của các đơn đặt hàng điện tử, xu hướng thị trường và dự báo kinh doanh là những yêu cầu đặc thù. ERP có thể rất hữu ích cho hội nhập kinh doanh, phân tích xu hướng và mô hình dự đoán các yêu cầu.

4. Quy trình sản xuất biến

Thép sản xuất liên quan đến việc xử lý hàng loạt, xử lý liên tục và kết hợp cả hai. Ví dụ, cả lò cao và công việc chuyển đổi theo lô, bánh xe hoạt động liên tục cho các đơn vị cá nhân và các đường kết thúc làm việc theo nhóm một lần nữa. Lựa chọn hàng loạt được thực hiện bằng cách phân tích yêu cầu đặt hàng, thừa kế đặc trưng và quy hoạch giao hàng. Hệ thống ERP hỗ trợ thay đổi như vậy trong quá trình sản xuất thông qua chọn lọc tự động hàng loạt dựa trên thứ tự, dự báo nguyên liệu và kế hoạch sản xuất dựa trên các lô hàng do.

5. Đa dạng báo cáo

Một trong những lợi ích chính của ERP thực hiện trong một nhà máy thép là, nó cung cấp một mô hình CNTT tích hợp hỗ trợ tất cả các quá trình từ xử lý nguyên liệu cho các chuyến hàng đặt hàng thông qua việc chia sẻ dữ liệu hiệu quả và xử lý song song. Hệ thống ERP đã phát triển rất nhiều trong thế kỷ 21 và có khả năng tích hợp và xử lý máy tính điều khiển hệ thống, điều khiển quá trình, quản lý hàng tồn kho, kế hoạch sản xuất, dự báo, báo cáo, quản lý nguồn nhân lực, quy hoạch giao hàng vv Trên tiền đề hoặc theo yêu cầu ERP cung cấp các giải pháp mạnh mẽ và hiệu quả chi phí có thể được lựa chọn dựa trên các yêu cầu cụ thể của các công ty thép.

Leave a Reply

Your email address will not be published.