Revenue

Doanh thu để triển khai ERP:

Các dự đoán dựa trên cơ sở các khảo sát từ năm 2012 đến nay và dựa trên một số các tiêu chí như thị phần, chi phí triển khai, thời gian triển khai, các chức năng của hệ thống và lợi ích triển khai đạt được. Bài viết sau sẽ giúp các doanh nghiệp dễ dàng biết được mình đã phù hợp với việc triển khai ERP chưa cùng với 10 giải pháp ERP tốt nhất thế giới.

DOANH THU BAO NHIÊU ĐỂ CÓ THỂ TRIỂN KHAI ERP.

Dựa vào doanh thu hàng năm, các doanh nghiệp sẽ biết mình đã thực sự cần đến giải pháp ERP hay chưa

Theo báo cáo khảo sát của Panorama Consulting Solution, năm 2015, 51% các doanh nghiệp triển khai ERP có doanh thu hàng năm từ 1 triệu $ đến 300 triệu $, trong đó con số này nằm 2014 là 66%.

Đối với khoảng doanh thu hàng năm từ 300 triệu $ đến 500 triệu $ chỉ có khoảng 5% các doanh nghiệp, so sánh với năm 2014 là 14%.

Sự tăng lên của tỷ lệ phần trăm các doanh nghiệp quy mô lớn tham gia vào cuộc khảo sát cho thấy chi phí triển khai dự án ERP trung bình cũng tăng từ 2.8 triệu $ năm 2014 đến  4.5 triệu $ năm 2015.

Các con số thống kê còn cho thấy có khoảng 35% các doanh nghiệp có chi phí triển khai ERP chiếm từ 3% đến 5% doanh thu năm, trong khi chỉ có 28% doanh nghiệp là có chi phí triển khai trong khoảng từ 1% đến 3% doanh thu năm của họ. Ngoài ra, không có bất cứ doanh nghiệp nào cho chi phí triển khai ERP vượt quá 30% doanh thu năm của họ.

Nếu tính tỷ lệ giữa chi phí triển khai/doanh thu thì tỷ lệ này là 4,6% năm 2014 và tăng lên 5,9% năm 2015.

Những con số trên chỉ là sự khảo sát chung, tùy vào nhu cầu mà doanh nghiệp có thể lựa chọn triển khai ERP phù hợp (với mức giá từ thấp đến cao).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.