Target

5 mục tiêu kinh doanh chính cho các công ty sản xuất vừa và nhỏ

1. NÂNG CAO LỢI THẾ CẠNH TRANH:

– Đáp ứng nhanh hơn với một thị trường thay đổi bằng cách sử dụng các phân tích để theo dõi thông tin quan trọng về đối thủ cạnh tranh, giá cả và giảm giá.

– Cải thiện trải nghiệm của khách hàng bằng cách hợp tác và chia sẻ thông tin trên các mạng kinh doanh kỹ thuật số.

– Duy trì kiểm soát chi phí chặt chẽ bằng cách sử dụng các phân tích thời gian thực để tối ưu hóa các quy trình hoạt động.

– Phá vỡ các mô hình kinh doanh truyền thống và đưa công ty của bạn lên một tầm cao mới bằng cách khai thác các cơ hội mới được cung cấp bởi chuyển đổi kỹ thuật số.

– Hãy sẵn sàng thích nghi với việc thay đổi mô hình kinh doanh và đảm bảo rằng bạn có thể mở rộng nhanh chóng và linh hoạt để đáp ứng các yêu cầu mới khi công ty của bạn phát triển.

2. TĂNG HIỆU QUẢ VÀ NĂNG SUẤT:

– Giảm thời gian quản trị với quy trình làm việc tự động, thúc đẩy kỹ thuật dựa trên Internet và máy móc.

– Truy cập thông tin bạn cần, nhanh chóng và dễ dàng, với các giải pháp điện toán trong bộ nhớ cung cấp cập nhật dữ liệu theo thời gian thực, do đó bạn có thể đưa ra quyết định nhanh hơn. Tăng cường ra quyết định với báo cáo theo thời gian thực ở định dạng phù hợp với nhu cầu của bạn, chẳng hạn như với bảng điều khiển quản lý.

– Đơn giản hóa các nhiệm vụ và hợp lý hóa các quy trình bằng cách sử dụng công nghệ ứng dụng với các thực tiễn kinh doanh tích hợp.

– Theo dõi các chỉ số hiệu suất chính trên tất cả các lĩnh vực, chức năng của doanh nghiệp trong thời gian thực để theo dõi tiến trình và xác định các cơ hội để cải thiện.

– Giám sát dòng tiền trên toàn tổ chức để quản lý tiền mặt và hàng tồn kho hiệu quả hơn.

3. GIẢM CHI PHÍ:

– Sử dụng các thành viên trong nhóm của bạn một cách hiệu quả và giảm chi phí nhân viên thông qua việc lên lịch và kết hợp các nguồn lực sẵn có với nhu cầu của bạn.

– Cắt giảm chi phí sở hữu CNTT bằng cách mua phần mềm tích hợp – chẳng hạn như giải pháp toàn bộ thay vì giải pháp từng điểm – để bạn quản lý ít hơn.

– Thực hành tìm kiếm nguồn cung ứng chiến lược để giảm các chi phí liên quan đến việc tìm kiếm và cung cấp bằng cách sử dụng các công cụ cộng tác tiên tiến và mạng lưới kinh doanh thương mại.

4. CẢI THIỆN DÒNG TIỀN:

– Có được tầm nhìn về các hoạt động để các dự án đạt được các yêu cầu chính xác hơn.

– Theo dõi quy trình thu và rút tiền mặt để bạn có thể quản lý dòng tiền chặt chẽ hơn.

– Giảm chi phí sản xuất bằng cách truy cập dữ liệu theo thời gian thực để theo dõi và kiểm soát hoạt động chặt chẽ.

– Sử dụng hiểu biết dữ liệu để quản lý hiệu quả nhân viên, chuỗi cung ứng và hoạt động sản xuất, giảm yêu cầu về hàng tồn kho và tài nguyên.

5. CHO PHÉP TĂNG TRƯỞNG VÀ DUY TRÌ CHẤT LƯỢNG:

– Phát triển lộ trình công nghệ để hỗ trợ tăng trưởng kinh doanh và giúp đạt được các mục tiêu chuyển đổi kỹ thuật số, mang lại lợi thế cạnh tranh so với các công ty phát triển sáng tạo.

– Phân tích hiệu suất của công ty trong thời gian thực, so sánh kết quả thực tế với dự báo và chủ động xác định các khu vực để cải thiện.

– Đơn giản hóa các quy trình bằng cách tích hợp phần mềm trên toàn bộ hoạt động mua, tài chính, kế toán và cửa hàng.

– Khi công ty đang mở rộng ra quốc tế, hãy chọn công nghệ từ các nhà cung cấp hiểu rõ các yêu cầu toàn cầu như luật, thuế và cung cấp các giải pháp giúp công ty tuân thủ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.