Tư vấn triển khai SAP ERP/MES (quy trình):

 • Thực hiện tư vấn và triển khai theo đúng phương pháp ASAP Roadmap
 • Khảo sát mô hình hoạt động, định hướng phát triển và các yêu cầu quản trị chi tiết và quản trị cấp cao
 • Xây dựng, tư vấn quy trình
 • Xây dựng hệ thống, xây dựng và đào tạo thu thập Master data
 • Thực hiện đào tạo KeyUser và kiểm thử hệ thống (UAT – User Acceptant Test)
 • Thực hiện đào tạo người dùng cuối (EndUsers)
 • Thực hiện chuyển đổi Master data, số dư đầu kỳ và vận hành chính thức
  Tư vấn triển khai SAP ERP | SAP ERP/MES
  tư vấn triển khai SAP ERP/MES

Các bộ giải pháp chuyên ngành của SAP cho các lĩnh vực sau (các giải pháp do INFOASIA thực hiện) :

 • SAP ngành sản xuất và phân phối dược: dược người, dược thú y
 • SAP ngành tài chính và bán lẻ
 • SAP ngành thực phẩm và thức uống
 • SAP ngành Thuỷ sản với Cá và Tôm
 • SAP ngành Xây dựng và quản lý thiết bị thi công
 • SAP ngành đầu tư và khai thác Bất động sản
 • SAP ngành Nhựa gia dụng, bao bì
 • SAP ngành Cáp viễn thông, Cáp Điện lực, Cáp dân dụng
 • SAP ngành vật liệu xây dựng
 • SAP ngành dệt và may mặc
 • Tư vấn xây dựng giải pháp IoT ERP nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và quản trị của doanh nghiệp
 • Tư vấn xây dựng và phát triển các giải pháp trên nền tảng Cloud
 • Tư vấn xây dựng các ứng dụng trên nền tảng Mobility và phân tích dữ liệu lớn Big Data & Analytics
 • Tư vấn xây dựng giải pháp quản trị và lập kế hoạch cho các nhà lãnh đạo trên nền tảng BOBJ (Business Objects) và BPC (Business Planning and Consolidation)

Banner Vn

Ưu điểm của SAP ERP/MES:

 • SAP ERP/MES hỗ trợ VAS report, phù hợp với chuẩn mực kế toán, luật pháp kế toán Việt Nam.
 • SAP ERP/MES có tốc độ xử lý nhanh theo thời gian thực, giao diện thân thiện, phù hợp với mọi người dù bạn không chuyên về công nghệ thông tin. Thời gian học và sử dụng rất nhanh.
 • SAP ERP/MES dễ dàng phát triển và thay đổi hệ thống khi cần thiết, tạo điều kiện nâng cao hiệu suất hoạt động của các doanh nghiệp.
 • SAP ERP/MES giúp người dùng đưa ra được các quyết định nhanh chóng và chính xác hơn. Đồng bộ dữ liệu cho hoạt động từ đầu đến cuối, nên ít gặp lỗi và tránh việc phải nhập dữ liệu nhiều lần.
 • SAP ERP/MES có tính linh động. Kết nối các chi nhánh, cơ sở của doanh nghiệp cũng như các đối tác của doanh nghiệp lại với nhau thành một hệ thống.

Phân hệ và tiện ích trong SAP ERP/MES

 • Phân hệ sản xuất:  BOM | Costing | MRP Recommendations | Production Order.
 • Quản lý kho: Item MD | Serial Number & Batches | Location MGT | Pick and Pack.
 • Quản lý bán hàng: Quotation | Order | Gross Profit Calculation | Pricing Control | Analysis Report.
 • Quản lý mua hàng: Purchase Order | MRP Forecasting | Purchase Analysis Report | Landed Cost.
 • Phân hệ tài chính: Cost Account | Budget | Cash Flow | General Ledger | Chart Of Accounts.
 • Quản lý quan hệ khách hàng: Analysis | Outlook Integration | Activities Management | Sales History | Sales Opportunities.
 • Quản lý nhân sự, tính lương: Payroll (Throught Partner Add-on) | Employees Data.
 • Công cụ thông minh: Analysis Report | Generating Queries By User Demands | Drag & Relate.
 • Hỗ trợ đa dạng: Financial Reports | Multi-Currency | Multi-Language.
 • Địa phương hóa: V.A.T Reports | Business Environment | V.A.S.
 • Cấu hình: Message Alerts | Processes | Integration | Utilities | DB Updating | Query Wizard.
 • Tùy biến: User Defined Field | User Defined Table | SDK | Form Setting | Formatted Search | User Menu.
 • Cơ sở dữ liệu: MS SQL Server | SAP Hana.

Leave a Reply

Your email address will not be published.