Phần mềm Quản trị doanh nghiệp SAP ERP

     Đa dạng các phân hệ

     Tích hợp nhiều giải pháp

     Ứng dụng rộng rãi trên thế giới

     Tiết kiệm nguồn lực doanh nghiệp

Lợi ích nổi bật của phần mềm SAP ERP

1. Điện toán đám mây: Cloud ERP yêu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng ít hơn, đảm bảo tính ổn định của dòng tiền và đẩy nhanh quá trình triển khai.

2. Chuyên biệt cho từng ngành: Phần mềm ERP chuyên biệt cung cấp những chức năng hiệu quả nhất cho từng ngành công nghiệp cụ thể, cắt giảm chi phí tuỳ biến.

3. Thiết kế thân thiện với người dùng: Trải nghiệm người dùng thân thiện và trực quan, giúp thúc đẩy năng suất và khả năng tương tác của người sử dụng.

4. Tích hợp công nghệ mới nhất: Analytics, công nghệ di động , xử lý trên bộ nhớ đệm (in-memory), nền tảng cộng tác doanh nghiệp, nền tảng phát triển Mongoose.