Partner

  • Đối tác SAP tại Việt Nam (SAP Vietnam Partner)

    – Infoasia là một trong những đối tác SAP tại Việt Nam, được thành lập năm 2016 và là công ty con của CADMEN Đài Loan (đối tác vàng của SAP).

    – Đội ngũ kỹ thuật hơn 10 năm kinh nghiệm trong ERP.

    – Triển khai hệ thống SAP ERP/MES cho doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ, thương mại.

    – Nâng tầm giá trị doanh nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published.