Phần mềm SAP quản lý kho cho doanh nghiệp là một trong những hệ thống quản lý lớn nhất thế giới được phát triển tại Đức. Hàng chục ngàn doanh nghiệp đang sử dụng hệ thống quản lý của SAP trải dài trên khắp thế giới, SAP tự tin là một hệ thống chất lượng và ổn định.

Kho bãi là một trong các quy trình vận hành của doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp sản xuất nói riêng. Chúng là quy trình trung gian giữa việc xuất hàng hóa sản phẩm cho phòng kinh doanh và nhập hàng từ phòng sản xuất. Việc luân chuyển hàng hóa, phân lô quản lý là việc mà bất kỳ doanh nghiệp sản xuất nào cũng phải thực hiện. Hệ thống SAP ra đời để giúp nhà quản lý/ chủ doanh nghiệp thực hiện công việc này.

Chức năng chính của phần mềm SAP quản lý kho (SAP ERP/MES):

 • Quản lý danh mục kho (Một doanh nghiệp có thể có nhiều kho được phân chia để thực hiện công việc khác nhau).
 • Nhập kho vật tư hàng hóa (theo dõi bằng số seri, số lô).
 • Phân bổ chi phí mua hàng tự động theo các tiêu chí (Số lượng hàng hóa, trị giá hàng hóa) hoặc người dùng tự phân bổ (các chi phí như: bốc xếp, vận chuyển, nhập khẩu…).
 • Xuất kho nội bộ, nhập xuất điều chỉnh.
 • Xuất chuyển kho.
 • Theo dõi nhập/ xuất/ tồn kho theo từng thời điểm, từng kho, theo từng mặt hàng và từng số seri.
 • In thẻ kho theo từng mặt hàng, từng kho.
 • Báo cáo mặt hàng tồn dưới hoặc bằng mức tồn kho tối thiểu.
 • Báo cáo kiểm kê kho.
 • Theo dõi định mức từng kho.
 • Các nghiệp vụ quản lý và báo cáo khác.
Phần mềm SAP quản lý kho cho doanh nghiệp.
Phần mềm SAP quản lý kho cho doanh nghiệp.

Ngoài phân hệ kho, SAP ERP/MES còn các phân hệ như mua hàng, bán hàng, kế toán tổng hợp, kế toán tài sản cố định, kế toán tiền mặt, … toàn bộ các phân hệ trong SAP ERP/MES được kết hợp lại tạo thành một hệ thống quản lý, giúp cho các phòng ban tương tác được với nhau.

Banner Vn

Ưu điểm của SAP ERP/MES:

 • SAP ERP/MES hỗ trợ VAS report, phù hợp với chuẩn mực kế toán, luật pháp kế toán Việt Nam.
 • SAP ERP/MES có tốc độ xử lý nhanh theo thời gian thực, giao diện thân thiện, phù hợp với mọi người dù bạn không chuyên về công nghệ thông tin. Thời gian học và sử dụng rất nhanh.
 • SAP ERP/MES dễ dàng phát triển và thay đổi hệ thống khi cần thiết, tạo điều kiện nâng cao hiệu suất hoạt động của các doanh nghiệp.
 • SAP ERP/MES giúp người dùng đưa ra được các quyết định nhanh chóng và chính xác hơn. Đồng bộ dữ liệu cho hoạt động từ đầu đến cuối, nên ít gặp lỗi và tránh việc phải nhập dữ liệu nhiều lần.
 • SAP ERP/MES có tính linh động. Kết nối các chi nhánh, cơ sở của doanh nghiệp cũng như các đối tác của doanh nghiệp lại với nhau thành một hệ thống.

Phân hệ và tiện ích trong SAP ERP/MES

 • Phân hệ sản xuất:  BOM | Costing | MRP Recommendations | Production Order.
 • Quản lý kho: Item MD | Serial Number & Batches | Location MGT | Pick and Pack.
 • Quản lý bán hàng: Quotation | Order | Gross Profit Calculation | Pricing Control | Analysis Report.
 • Quản lý mua hàng: Purchase Order | MRP Forecasting | Purchase Analysis Report | Landed Cost.
 • Phân hệ tài chính: Cost Account | Budget | Cash Flow | General Ledger | Chart Of Accounts.
 • Quản lý quan hệ khách hàng: Analysis | Outlook Integration | Activities Management | Sales History | Sales Opportunities.
 • Quản lý nhân sự, tính lương: Payroll (Throught Partner Add-on) | Employees Data.
 • Công cụ thông minh: Analysis Report | Generating Queries By User Demands | Drag & Relate.
 • Hỗ trợ đa dạng: Financial Reports | Multi-Currency | Multi-Language.
 • Địa phương hóa: V.A.T Reports | Business Environment | V.A.S.
 • Cấu hình: Message Alerts | Processes | Integration | Utilities | DB Updating | Query Wizard.
 • Tùy biến: User Defined Field | User Defined Table | SDK | Form Setting | Formatted Search | User Menu.
 • Cơ sở dữ liệu: MS SQL Server | SAP Hana.

Leave a Reply

Your email address will not be published.