Quy trình triển khai SAP ERP như thế nào?

Phần mềm SAP ERP là một hệ thống hoạch định nguồn lực cho doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning) cho doanh nghiệp của công ty cổ phần SAP, công ty phần mềm lớn nhất Châu Âu có trụ sở đặt tại Walldorf, Đức. Phần mềm SAP ra đời vào năm 2006 với phiên bản đầu tiên là SAP ERP 6.0 .

Các tính năng trong SAP ERP bao gồm quản lý quan hệ khách hàng , quản lý tài chính, kế toán, quản lý nguồn nhân lực, quản lý dòng sản phẩm, và quản lý chuỗi cung ứng. SAP cũng cung cấp thêm các phần mềm tùy biến dựa trên nhu cầu khác nhau của các doanh nghiệp.

Phân hệ trong SAP ERP rất đa dạng và phong phú:

 1. Phân hệ kế toán.
 2. Phân hệ quản lý mua hàng.
 3. Phân hệ quản lý bán hàng.
 4. Phân hệ quản lý kho.
 5. Phân hệ quản lý quá trình bảo hành, bảo trì sản phẩm.
 6. Phân hệ quản lý hệ thống.

Ngoài các tính năng chính trên, SAP cung cấp báo cáo hệ thống, đồng bộ hóa báo cáo giữa các phòng ban, nhập xuất dữ liệu theo thời gian thực tăng sự tương tác giữa các phòng ban.

Phần mềm SAP và quy trình triển khai SAP ERP.
Chức năng trong phần mềm sap erp

– Quy trình triển khai SAP ERP/MES cho doanh nghiệp:

Phần mềm SAP và quy trình triển khai SAP ERP.
Quy trình triển khai SAP

Banner Vn

Ưu điểm của SAP ERP/MES:

 • SAP ERP/MES hỗ trợ VAS report, phù hợp với chuẩn mực kế toán, luật pháp kế toán Việt Nam.
 • SAP ERP/MES có tốc độ xử lý nhanh theo thời gian thực, giao diện thân thiện, phù hợp với mọi người dù bạn không chuyên về công nghệ thông tin. Thời gian học và sử dụng rất nhanh.
 • SAP ERP/MES dễ dàng phát triển và thay đổi hệ thống khi cần thiết, tạo điều kiện nâng cao hiệu suất hoạt động của các doanh nghiệp.
 • SAP ERP/MES giúp người dùng đưa ra được các quyết định nhanh chóng và chính xác hơn. Đồng bộ dữ liệu cho hoạt động từ đầu đến cuối, nên ít gặp lỗi và tránh việc phải nhập dữ liệu nhiều lần.
 • SAP ERP/MES có tính linh động. Kết nối các chi nhánh, cơ sở của doanh nghiệp cũng như các đối tác của doanh nghiệp lại với nhau thành một hệ thống.

Phân hệ và tiện ích trong SAP ERP/MES

 • Phân hệ sản xuất:  BOM | Costing | MRP Recommendations | Production Order.
 • Quản lý kho: Item MD | Serial Number & Batches | Location MGT | Pick and Pack.
 • Quản lý bán hàng: Quotation | Order | Gross Profit Calculation | Pricing Control | Analysis Report.
 • Quản lý mua hàng: Purchase Order | MRP Forecasting | Purchase Analysis Report | Landed Cost.
 • Phân hệ tài chính: Cost Account | Budget | Cash Flow | General Ledger | Chart Of Accounts.
 • Quản lý quan hệ khách hàng: Analysis | Outlook Integration | Activities Management | Sales History | Sales Opportunities.
 • Quản lý nhân sự, tính lương: Payroll (Throught Partner Add-on) | Employees Data.
 • Công cụ thông minh: Analysis Report | Generating Queries By User Demands | Drag & Relate.
 • Hỗ trợ đa dạng: Financial Reports | Multi-Currency | Multi-Language.
 • Địa phương hóa: V.A.T Reports | Business Environment | V.A.S.
 • Cấu hình: Message Alerts | Processes | Integration | Utilities | DB Updating | Query Wizard.
 • Tùy biến: User Defined Field | User Defined Table | SDK | Form Setting | Formatted Search | User Menu.
 • Cơ sở dữ liệu: MS SQL Server | SAP Hana.

Leave a Reply

Your email address will not be published.