Quan Ly Doanh Nghiep

Phần mềm quản lý doanh nghiệp:

Phần mềm SAP ERP/MES (SAP B1) là một giải pháp quản lý tổng thể cho doanh nghiệp được nhiều khách hàng sử dụng. SAP B1 được phát triển bởi công ty phần mềm SAP AG (Đức).

Ứng dụng của  SAP B1 giúp đồng bộ các báo cáo theo thời gian thực, khai thác năng suất các nguồn tài nguyên như máy móc thiết bị, nhân lực, vật tư một cách hiệu quả, hợp lý, không bị lãng phí thời gian.

Trên phương diện của một người làm sản xuất, SAP B1 giúp người quản lý thực hiện việc giám sát kho, quản lý chi tiết từng đơn vị hàng tồn trong kho, khai thác tối đa năng suất máy móc thiết bị nhưng vẫn đảm bảo thời gian nghỉ hợp lý để có thể sử dụng lâu dài là việc hoàn toàn có thể thực hiện.

SAP B1 được tích hợp đầy đủ các phân hệ quản trị cho doanh nghiệp. Thích hợp cho các nhà máy sản xuất, xí nghiệp, công xưởng, các doanh nghiệp dịch vụ và thương mại.

Banner Vn

Ưu điểm của SAP ERP/MES:

 • SAP ERP/MES hỗ trợ VAS report, phù hợp với chuẩn mực kế toán, luật pháp kế toán Việt Nam.
 • SAP ERP/MES có tốc độ xử lý nhanh theo thời gian thực, giao diện thân thiện, phù hợp với mọi người dù bạn không chuyên về công nghệ thông tin. Thời gian học và sử dụng rất nhanh.
 • SAP ERP/MES dễ dàng phát triển và thay đổi hệ thống khi cần thiết, tạo điều kiện nâng cao hiệu suất hoạt động của các doanh nghiệp.
 • SAP ERP/MES giúp người dùng đưa ra được các quyết định nhanh chóng và chính xác hơn. Đồng bộ dữ liệu cho hoạt động từ đầu đến cuối, nên ít gặp lỗi và tránh việc phải nhập dữ liệu nhiều lần.
 • SAP ERP/MES có tính linh động. Kết nối các chi nhánh, cơ sở của doanh nghiệp cũng như các đối tác của doanh nghiệp lại với nhau thành một hệ thống.

Phân hệ và tiện ích trong SAP ERP/MES

 • Phân hệ sản xuất:  BOM | Costing | MRP Recommendations | Production Order.
 • Quản lý kho: Item MD | Serial Number & Batches | Location MGT | Pick and Pack.
 • Quản lý bán hàng: Quotation | Order | Gross Profit Calculation | Pricing Control | Analysis Report.
 • Quản lý mua hàng: Purchase Order | MRP Forecasting | Purchase Analysis Report | Landed Cost.
 • Phân hệ tài chính: Cost Account | Budget | Cash Flow | General Ledger | Chart Of Accounts.
 • Quản lý quan hệ khách hàng: Analysis | Outlook Integration | Activities Management | Sales History | Sales Opportunities.
 • Quản lý nhân sự, tính lương: Payroll (Throught Partner Add-on) | Employees Data.
 • Công cụ thông minh: Analysis Report | Generating Queries By User Demands | Drag & Relate.
 • Hỗ trợ đa dạng: Financial Reports | Multi-Currency | Multi-Language.
 • Địa phương hóa: V.A.T Reports | Business Environment | V.A.S.
 • Cấu hình: Message Alerts | Processes | Integration | Utilities | DB Updating | Query Wizard.
 • Tùy biến: User Defined Field | User Defined Table | SDK | Form Setting | Formatted Search | User Menu.
 • Cơ sở dữ liệu: MS SQL Server | SAP Hana.

One thought on “Phần mềm quản lý doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published.