Hệ thống ERP trong sản xuất là một phần cực kì quan trọng. Các doanh nghiệp sản xuất hoạt động với quy mô lớn, thì quy trình vận hành phải hoạt động trơn tru, tất cả các phòng ban, phòng sản xuất phải tương tác trên cùng một hệ thống thì chủ doanh nghiệp hoặc người quản lý sẽ dễ dàng hơn trong việc quản lý, vận hành.

Khi sử dụng ERP, doanh nghiệp sẽ có được một hệ thống tự động liên quan tới tài nguyên của doanh nghiệp, từ tài chính, kế toán, nhân sự, hàng hóa, công việc,… Các doanh nghiệp thường lựa chọn sử dụng các phần mềm quản lý riêng lẻ vì chi phí thấp, nhưng khi cần thêm một phần mềm quản lý cho phòng ban khác thì lại phải triển khai thêm. Việc này sẽ mất thời gian, và nếu gộp nhiều phần mềm quản lý nhỏ lại thì giá thành có thể sẽ nâng lên rất cao, nhưng điều quan trọng nhất là khi áp dụng nhiều phần mềm khác nhau thì các số liệu không thể đồng bộ hóa một cách tự động. Vậy các doanh nghiệp nên triển khai hệ thống ERP ngay từ đầu luôn là lựa chọn hợp lý nhất.

Banner Vn

Ưu điểm của SAP ERP/MES:

 • SAP ERP/MES hỗ trợ VAS report, phù hợp với chuẩn mực kế toán, luật pháp kế toán Việt Nam.
 • SAP ERP/MES có tốc độ xử lý nhanh theo thời gian thực, giao diện thân thiện, phù hợp với mọi người dù bạn không chuyên về công nghệ thông tin. Thời gian học và sử dụng rất nhanh.
 • SAP ERP/MES dễ dàng phát triển và thay đổi hệ thống khi cần thiết, tạo điều kiện nâng cao hiệu suất hoạt động của các doanh nghiệp.
 • SAP ERP/MES giúp người dùng đưa ra được các quyết định nhanh chóng và chính xác hơn. Đồng bộ dữ liệu cho hoạt động từ đầu đến cuối, nên ít gặp lỗi và tránh việc phải nhập dữ liệu nhiều lần.
 • SAP ERP/MES có tính linh động. Kết nối các chi nhánh, cơ sở của doanh nghiệp cũng như các đối tác của doanh nghiệp lại với nhau thành một hệ thống.

Phân hệ và tiện ích trong SAP ERP/MES

 • Phân hệ sản xuất:  BOM | Costing | MRP Recommendations | Production Order.
 • Quản lý kho: Item MD | Serial Number & Batches | Location MGT | Pick and Pack.
 • Quản lý bán hàng: Quotation | Order | Gross Profit Calculation | Pricing Control | Analysis Report.
 • Quản lý mua hàng: Purchase Order | MRP Forecasting | Purchase Analysis Report | Landed Cost.
 • Phân hệ tài chính: Cost Account | Budget | Cash Flow | General Ledger | Chart Of Accounts.
 • Quản lý quan hệ khách hàng: Analysis | Outlook Integration | Activities Management | Sales History | Sales Opportunities.
 • Quản lý nhân sự, tính lương: Payroll (Throught Partner Add-on) | Employees Data.
 • Công cụ thông minh: Analysis Report | Generating Queries By User Demands | Drag & Relate.
 • Hỗ trợ đa dạng: Financial Reports | Multi-Currency | Multi-Language.
 • Địa phương hóa: V.A.T Reports | Business Environment | V.A.S.
 • Cấu hình: Message Alerts | Processes | Integration | Utilities | DB Updating | Query Wizard.
 • Tùy biến: User Defined Field | User Defined Table | SDK | Form Setting | Formatted Search | User Menu.
 • Cơ sở dữ liệu: MS SQL Server | SAP Hana.

Leave a Reply

Your email address will not be published.