Giải pháp SAP ERP/MES

Giải pháp Quản trị nguồn lực doanh nghiệp mà infoasia triển khai nhằm cung cấp những công cụ cần thiết giúp doanh nghiệp hướng tới sự thành công. Các giải pháp này thực sự đem lại nền tảng vững chắc cho chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

SAP ERP/MES là giải pháp quản trị doanh nghiệp được tích hợp hoàn thiện xây dựng từ nền tảng đáp ứng các nhu cầu thực tế và dài hạn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Giải pháp cung cấp tầm nhìn chính xác và toàn diện về hoạt động cũng như việc quản lý quan hệ khách hàng, sản xuất và tài chính.

Giải pháp SAP ERP/MES gồm các phân hệ như:

 • Quản lý tài chính: Tự động hóa, tích hợp, và quản lý tất cả các quy trình tài chính và kế toán của doanh nghiệp.
 • Quản lý nhà kho và sản xuất: Quản lý hàng tồn kho trong nhiều nhà kho, theo dõi di chuyển hàng tồn kho, và quản lý các lệnh sản xuất dựa trên kế hoạch yêu cầu vật tư.
 • Quản lý quan hệ khách hàng: Phát triển khách hàng theo hướng sinh lợi và nâng cao độ hài lòng của khách hàng bằng việc quản lý hiệu quả cơ hội và việc bán hàng cùng với việc hỗ trợ hậu mãi.
 • Mua hàng: Tự động hóa toàn bộ quá trình mua hàng từ đặt hàng đến thanh toán hóa đơn cho nhà cung cấp.
 • Báo cáo: Hoạt động dựa trên thông tin tức thời đầy đủ với các báo cáo tức thời toàn diện.

Các chức năng nổi trội trong giải pháp SAP ERP/MES bao gồm:

 • Việc quản trị doanh nhiệm trở nên thuận lợi hơn nhờ Chữ ký điện tử: điểm mạnh của SAP ERP/MES là mẫu công cụ phê duyệt. Tiến trình cho phép bất kỳ loại giao dịch nào được đưa vào quy trình phê duyệt mà yêu cầu có chữ ký điện tử.
 • Tích hợp Microsoft Word: Hợp nhất dữ liệu từ SAP ERP/MES trong Mircisoft Word một cách dễ dàng.
 • Tích hợp Microsoft Excel: Thực hiện các báo cáo trên dashboard và các báo cáo nghiệp vụ cơ bản trong Microsoft Excel. Công cụ XL Reporter là một đặt điểm nổi trội.
 • Tích hợp Microsoft Outlook: Lưu trữ các hoạt động thư điện tử trực tiếp trên SAP ERP/MES. Lưu lại các tập tin đính kèm trực tiếp trên SAP ERP/MES. Đồng bộ các hoạt động, thông tin liên lạc, lịch sử liên lạc, công việc và lịch làm việc với SAP ERP/MES
 • Các báo cáo kéo thả tạo sẵn: SAP có chức năng Kéo và Thả nổi trội, thiết lập báo cáo một cách nhanh chóng. Đơn giản chỉ kéo các trường ra khỏi dữ liệu trên màn hình và bắt đầu kết nối tới các báo cáo.

Banner Vn

Ưu điểm của SAP ERP/MES:

 • SAP ERP/MES hỗ trợ VAS report, phù hợp với chuẩn mực kế toán, luật pháp kế toán Việt Nam.
 • SAP ERP/MES có tốc độ xử lý nhanh theo thời gian thực, giao diện thân thiện, phù hợp với mọi người dù bạn không chuyên về công nghệ thông tin. Thời gian học và sử dụng rất nhanh.
 • SAP ERP/MES dễ dàng phát triển và thay đổi hệ thống khi cần thiết, tạo điều kiện nâng cao hiệu suất hoạt động của các doanh nghiệp.
 • SAP ERP/MES giúp người dùng đưa ra được các quyết định nhanh chóng và chính xác hơn. Đồng bộ dữ liệu cho hoạt động từ đầu đến cuối, nên ít gặp lỗi và tránh việc phải nhập dữ liệu nhiều lần.
 • SAP ERP/MES có tính linh động. Kết nối các chi nhánh, cơ sở của doanh nghiệp cũng như các đối tác của doanh nghiệp lại với nhau thành một hệ thống.

Phân hệ và tiện ích trong SAP ERP/MES

 • Phân hệ sản xuất:  BOM | Costing | MRP Recommendations | Production Order.
 • Quản lý kho: Item MD | Serial Number & Batches | Location MGT | Pick and Pack.
 • Quản lý bán hàng: Quotation | Order | Gross Profit Calculation | Pricing Control | Analysis Report.
 • Quản lý mua hàng: Purchase Order | MRP Forecasting | Purchase Analysis Report | Landed Cost.
 • Phân hệ tài chính: Cost Account | Budget | Cash Flow | General Ledger | Chart Of Accounts.
 • Quản lý quan hệ khách hàng: Analysis | Outlook Integration | Activities Management | Sales History | Sales Opportunities.
 • Quản lý nhân sự, tính lương: Payroll (Throught Partner Add-on) | Employees Data.
 • Công cụ thông minh: Analysis Report | Generating Queries By User Demands | Drag & Relate.
 • Hỗ trợ đa dạng: Financial Reports | Multi-Currency | Multi-Language.
 • Địa phương hóa: V.A.T Reports | Business Environment | V.A.S.
 • Cấu hình: Message Alerts | Processes | Integration | Utilities | DB Updating | Query Wizard.
 • Tùy biến: User Defined Field | User Defined Table | SDK | Form Setting | Formatted Search | User Menu.
 • Cơ sở dữ liệu: MS SQL Server | SAP Hana.

Leave a Reply

Your email address will not be published.