Car Manufacturer

Các ngành sản xuất nói chung và ngành sản xuất ô tô nói riêng hay các ngành sản xuất theo kiểu dây chuyền đều có những điểm chung. Sản xuất hàng loạt hay sản xuất dây chuyền là một phương pháp tổ chức (tức là bố trí và sắp xếp) việc thực hiện các công việc trong sản xuất hay trong thực hiện dự án.

Phương pháp sản xuất dây chuyền (Stream-line) là phương pháp tổ chức thực hiện công việc theo tổ đội, tức là các công việc có cùng một tính chất chuyên môn trong các gói công việc khác nhau được gom lại để giao cho từng tổ đội nhân lực chuyên nghiệp với biên chế cố định, sử dụng một số lượng máy móc (vật lực) ổn định, thực hiện tuần tự theo thời gian lần lượt từ gói công việc này sang gói công việc khác.

Khi thực hiện sản xuất dây chuyền hoặc các ngành sản xuất khác đều cần phải có kế hoạch sản xuất cụ thể, hoạch định nguồn lực rõ ràng. Các tổ đội sản xuất sẽ có bản kế hoạch yêu cầu vật liệu đến bộ phận kho, người quản lý sản xuất sẽ có nhiệm vụ giám sát tiến độ sản xuất, quản lý các bản yêu cầu vật liệu và kiểm tra chất lượng thành phẩm.

Các quy trình quản lý trong sản xuất như lập kế hoạch, hoạch định nguồn lực, giám sát tiến độ, quản lý yêu cầu nguyên vật liệu đều được thực hiện dễ dàng với Beas. Beas là phần mềm mở rộng chức năng của hệ thống SAP ERP/MES bao gồm các yêu cầu cụ thể của ngành sản xuất ô tô, sản xuất dây chuyền. Hệ thống quản lý chuỗi cung ứng (Supply Chain Management – SCM) cung cấp tất cả các quy trình kinh doanh hậu cần hỗ trợ các nhà cung cấp ô tô trong các hoạt động hàng ngày của họ.

Từ sản xuất, bán hàng và vận chuyển đến mua hàng, nhận hàng hóa và quản lý truyền thông, có nhu cầu rất lớn về các hệ thống SCM tập trung, rõ ràng và tích hợp đầy đủ để bao quát toàn bộ quy trình, sử dụng các định dạng tiêu chuẩn cho ngành công nghiệp ô tô.

Banner Vn

Ưu điểm của SAP ERP/MES:

 • SAP ERP/MES hỗ trợ VAS report, phù hợp với chuẩn mực kế toán, luật pháp kế toán Việt Nam.
 • SAP ERP/MES có tốc độ xử lý nhanh theo thời gian thực, giao diện thân thiện, phù hợp với mọi người dù bạn không chuyên về công nghệ thông tin. Thời gian học và sử dụng rất nhanh.
 • SAP ERP/MES dễ dàng phát triển và thay đổi hệ thống khi cần thiết, tạo điều kiện nâng cao hiệu suất hoạt động của các doanh nghiệp.
 • SAP ERP/MES giúp người dùng đưa ra được các quyết định nhanh chóng và chính xác hơn. Đồng bộ dữ liệu cho hoạt động từ đầu đến cuối, nên ít gặp lỗi và tránh việc phải nhập dữ liệu nhiều lần.
 • SAP ERP/MES có tính linh động. Kết nối các chi nhánh, cơ sở của doanh nghiệp cũng như các đối tác của doanh nghiệp lại với nhau thành một hệ thống.

Phân hệ và tiện ích trong SAP ERP/MES

 • Phân hệ sản xuất:  BOM | Costing | MRP Recommendations | Production Order.
 • Quản lý kho: Item MD | Serial Number & Batches | Location MGT | Pick and Pack.
 • Quản lý bán hàng: Quotation | Order | Gross Profit Calculation | Pricing Control | Analysis Report.
 • Quản lý mua hàng: Purchase Order | MRP Forecasting | Purchase Analysis Report | Landed Cost.
 • Phân hệ tài chính: Cost Account | Budget | Cash Flow | General Ledger | Chart Of Accounts.
 • Quản lý quan hệ khách hàng: Analysis | Outlook Integration | Activities Management | Sales History | Sales Opportunities.
 • Quản lý nhân sự, tính lương: Payroll (Throught Partner Add-on) | Employees Data.
 • Công cụ thông minh: Analysis Report | Generating Queries By User Demands | Drag & Relate.
 • Hỗ trợ đa dạng: Financial Reports | Multi-Currency | Multi-Language.
 • Địa phương hóa: V.A.T Reports | Business Environment | V.A.S.
 • Cấu hình: Message Alerts | Processes | Integration | Utilities | DB Updating | Query Wizard.
 • Tùy biến: User Defined Field | User Defined Table | SDK | Form Setting | Formatted Search | User Menu.
 • Cơ sở dữ liệu: MS SQL Server | SAP Hana.

Leave a Reply

Your email address will not be published.