Phân hệ kế toán sap erp có gì

1. Sổ cái (General Ledger)

2. Quản lý vốn bằng tiền (Cash management)

3. Công nợ phải thu (Accounts Receivable)

4. Công nợ phải trả (Account Payable)

5. Tài sản cố định (Fixed Assets)

6. Lập dự toán ngân sách (Budgeting)

7. Hợp nhất báo cáo (Financial Statement Consolidation).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

phn-h-k-ton-sap-erp-c-g-infoasia-sap-erp