Được thành lập vào năm 2005, TEKCOM Corporation chuyên cung cấp ván ép và các sản phẩm liên kết cho các đối tác, khách hàng tại Việt Nam và thị trường xuất khẩu. Với cam kết mạnh mẽ cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, thách thức phát triển các giải pháp sáng tạo cho xây dựng và sáng tạo kiến trúc không bao giờ dừng lại. Teckcom đã triển khai các module Sales, Purchase, Inventory, MRP, APS, QC, Financial của SAP B1.

7fb2645ab3b80309049bc98c466aee3f Fill Size 1920x900

Tekcom 4

Tekcom 3