Với cơ sở hạ tầng 3 nhà máy. 1 nhà máy gia công antenna, 1 nhà máy chế tạo sửa chữa khuôn, 2 nhà máy ép nhựa. Hiện nay công ty có 46 máy ép nhựa và các máy được sử dụng để chế tạo và sửa chữa khuôn (máy CNC,máy phay,hàn tích ….)

Ngay từ những ngày đầu thành lập, phương châm kinh doanh của công ty luôn lấy“Sự hài lòng của khách hàng” làm mục tiêu hoạt động. Qua nhiều năm, điều này được chứng minh bằng sự phát triển ngày càng vững mạnh của công ty cùng với những kết quả tốt trong việc đánh giá hệ thống và đo lường sự hài lòng của khách hàng. Với mục tiêu phát triển hơn nữa, công ty đang đầu tư các trang thiết bị, máy móc hiện đại.

Với cơ sở hạ tầng 3 nhà máy. 1 nhà máy gia công antenna, 1 nhà máy chế tạo sửa chữa khuôn, 2 nhà máy ép nhựa. Hiện nay công ty có 46 máy ép nhựa và các máy được sử dụng để chế tạo và sửa chữa khuôn (máy CNC,máy phay,hàn tích ….)

Hệ thống quản lý chất lượng ISO  9001:2008 được áp dụng trong toàn công ty BIÊN HOA SCM là một lời cam kết với khách hàng về chất lượng sản phẩm.

BIÊN HOA SCM hiện nay đang gia công sản xuất cho các công ty như HARADA VIETNAM, NEC/TOKIN, ABCD, PLUS….

HÌNH ẢNH kick off  TRIỂN KHAI DỰ ÁN SAP ERP – APS – MES – E-OFFICE – IOT CHO CÔNG TY TNHH MTV BIÊN HOA SCM

8f87b1b056ba94e4cdab

E5b113cce1c623987ad7

Leave a Reply

Your email address will not be published.