CÁC BƯỚC ĐỂ TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG SAP BUSINESS ONE

Rất quan trọng để việc triển khai phần mềm Quản lý nguồn lực doanh nghiệp (ERP) đáp ứng được yêu cầu nghiệp vụ duy nhất của một tổ chức cũng như đáp ứng được kỳ vọng của khách hàng về các chức năng và khả năng sử dụng. SAP là một trong các cái tên nổi tiếng về mảng ERP, thấu hiểu rằng trong thế giới cạnh tranh ngày nay, các công ty không thể chấp nhận việc triển khai một phần mềm giải pháp trong thời gian quá dài. Bạn sẽ đồng ý rằng việc triển khai phần mềm kéo dài sẽ làm giảm năng suất người lao động cũng như dịch vụ chăm sóc khách hàng. Việc này có nguy cơ làm ảnh hưởng đến vị trí của bạn trên thị trường và vị trí của bạn đối với đối thủ.

Mục tiêu chính của bài viết này là để bạn làm quen với các giai đoạn chính của phương pháp triển khai nhanh hơn. Mỗi giai đoạn triển khai có những cột mốc chính.

Phương pháp triển khai SAP Business One có thể chia làm năm giai đoạn:

 1. Chuẩn bị dự án
 2. Thiết kế giải pháp
 3. Thực hiện dự án
 4. Chuẩn bị cuối cùng
 5. Chạy chính thức và hỗ trợ

CHUẨN BỊ DỰ ÁN

Giai đoạn này cung cấp kế hoạch ban đầu và chuẩn bị để thực hiện. Mục đích chính của việc chuẩn bị dự án là xác định và lập kế hoạch các khu vực trọng tâm chính cần được xem xét. Nó có thể là vấn đề kỹ thuật cũng như các chủ đề liên quan đến quản lý dự án. Giai đoạn này có các cột mốc như sau:

 1. Bàn giao dự án cho nhóm để bắt đầu quá trình thực hiện
 2. Tiến hành một cuộc họp kickoff để trao đổi với nhóm triển khai về các cam kết dự kiến và nguồn lực.
 3. Xác định vai trò và trách nhiệm của những người tham gia dự án.
 4. Chuyển giao phần mềm và kiểm tra các cài đặt sơ bộ đã hoàn thành hay chưa
 5. Nhận đánh giá giai đoạn triển khai và kết thúc giai đoạn.

THIẾT KẾ GIẢI PHÁP

Đây là một trong những giai đoạn quyết định thành bại, lúc bạn kiểm tra làm sao để phần mềm hỗ trợ cho doanh nghiệp của bạn. Cột mốc chính của giai đoạn này là:

 1. Tiến hành các buổi hội thảo để tập hợp các yêu cầu của các bên liên quan, chẳng hạn như các lãnh đạo các phòng ban.
 2. Tạo các tài liệu chi tiết về nhưng giải pháp kinh doanh
 3. Xác định sự thay đổi của phạm vi dự án ban đầu và lịch trình (nếu có)
 4. Nhận đánh giá giai đoạn này và kết thúc giai đoạn.

THỰC HIỆN DỰ ÁN

Thực hiện dự án là giai đoạn quan trọng nhất của phương pháp triển khai SAP B1. Mục đích của giai đoạn là triển khai tất cả các quy trình cũng như các kỹ thuật yêu cầu được tập hợp từ các giai đoạn trước và được ghi lại trong giai đoạn thiết kế giải pháp.

Cột mốc chính của giai đoạn này gồm:

 1. Cài đặt và tùy chỉnh SAP B1 dựa trên Thiết kế giải pháp của doanh nghiệp.
 2. Di chuyển dữ liệu (nếu cần)
 3. Xác thực thiết lập hệ thống
 4. Thử nghiệm hệ thống
 5. Chạy thử quy trình cho nhóm
 6. Nhận đánh giá cuối giai đoạn và kết thúc

CHUẨN BỊ CUỐI CÙNG

Mục tiêu chính của giai đoạn này là chuẩn bị cả phần mềm và khách hàng để chạy chính thức phần mềm. Nó có những cột mốc như sau:

 1. Tiến hành và hoàn thành việc đào tạo quản trị viên và người dùng.
 2. Kiểm tra xem hệ thống đã sẵn sàng để chạy chính thức chưa
 3. Hoàn thành các hoạt động tinh giản
 4. Nhận đánh giá giai đoạn và kết thúc.

CHẠY CHÍNH THỨC VÀ HỖ TRỢ

Cuối cùng, cũng là bước thú vị nhất của việc triển khai SAP B1- chạy chính thức. Trong giai đoạn này, doanh nghiệp hoạt động với dự án và bắt đầu quản lý hàng ngày bằng các hoạt động độc lập. Các cột mốc chính là:

 1. Triển khai SAP B1 đầy đủ
 2. Nhận đánh giá giai đoạn và kết thúc để khách hàng chạy chính thức và hỗ trợ họ. Hoàn tất dự án.
 3. Tổ chức hội nghị đánh giá và tối ưu hóa của các bên liên quan

Kết luận:

Với các bước như trên, bạn có thể thiết lập thành công và bắt đầu sử dụng SAP Business One trong tổ chức của bạn. Như đề cập từ đầu, việc triển khai nhanh chóng SAP Business One đối với doanh nghiệp của bạn là một lợi thế canh tranh đối với các đối thủ khác.

Banner En

Advantages of SAP Business One:

 • SAP Business One supports VAS report, in accordance with Vietnamese accounting standards and accounting laws.
 • SAP Business One has fast processing speed in real time, friendly interface, suitable for everyone even if you are not specialized in information technology. Time to learn and use very fast.
 • SAP Business One easily develops and changes the system as needed, facilitating the enhancement of business performance.
 • SAP Business One helps users make quicker and more accurate decisions. Data synchronization for operation from end to end, so there are less errors and avoid having to enter data multiple times.
 • SAP Business One is flexible. Connect branches, facilities of the business as well as its partners together into a system.

Subsystem and utilities in SAP Business One

 • Production:  BOM | Costing | MRP Recommendations | Production Order.
 • Inventory: Item MD | Serial Number & Batches | Location MGT | Pick and Pack.
 • Sales: Quotation | Order | Gross Profit Calculation | Pricing Control | Analysis Report.
 • Procurement: Purchase Order | MRP Forecasting | Purchase Analysis Report | Landed Cost.
 • Finance: Cost Account | Budget | Cash Flow | General Ledger | Chart Of Accounts.
 • CRM: Analysis | Outlook Integration | Activities Management | Sales History | Sales Opportunities.
 • HR Payroll: Payroll (Throught Partner Add-on) | Employees Data.
 • Smart tool: Analysis Report | Generating Queries By User Demands | Drag & Relate.
 • Multi-support: Financial Reports | Multi-Currency | Multi-Language.
 • Localication: V.A.T Reports | Business Environment | V.A.S.
 • Configuration: Message Alerts | Processes | Integration | Utilities | DB Updating | Query Wizard.
 • Customization: User Defined Field | User Defined Table | SDK | Form Setting | Formatted Search | User Menu.
 • Database: MS SQL Server | SAP Hana.

Hotline: 0909 968 097