Phần mềm quản trị nhân sự mang đến những giải pháp quản lý toàn diện như tuyển dụng, quản lý nhân viên, quản lý đội xe, quản lý các kỳ nghỉ, và tạo ra các đánh giá nhân viên chính xác.

Ưu điểm: Giao diện đơn giản, quản lý được toàn bộ các thong tin từ tuyển dụng, đào tạo, thong tin nhân viên, chấm công…

Giá trị mang lại: Giúp quy trình quản lý nhân sự trở nên dễ dàng và mang lại hiệu quả cao

Những tính năng làm nên sự tuyệt vời của phần mềm quản lý nhân sự ERPViet:

Dễ dàng xây dựng hệ thống tuyển dụng tối ưu
– Quản lý quy trình tuyển dụng: Xử lý tất cả các công việc từ thiết lập các mô tả công việc đến quản lý các hồ sơ ứng viên. Xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp đánh giá năng lực.
– Tùy chỉnh quy trình tuyển dụng: Tạo các chiến dịch tuyển dụng, xây dựng các bước của quy trình tuyển dụng: sơ tuyển, phỏng vấn lần đầu, phỏng vấn lần 3, thương lượng…Thống kê chi tiết về hiệu quả của chiến dịch tuyển dụng.
– Quy trình quản lý hồ sơ đơn giản, hiệu quả
Phương án quản trị nhân sự tối ưu cho các doanh nghiệp hiện đại
– Quản lý hiệu quả nhân viên bằng tất cả các thông tin nhân sự: Dễ dàng theo dõi tất cả các thông tin quan trọng của từng bộ phận, kiểm soát các thông tin nhạy cảm…
– Xây dựng bảng chấm công: Theo dõi số giờ làm việc của nhân viên và sắp xếp theo dự án, khách hàng hoặc nhiệm vụ. Dễ dàng truy cập số liệu thống kê để ghi lại và phân tích thời gian cũng như kiểm tra sự tham dự của nhân viên. Kế toán tích hợp tự động đăng các báo cáo dựa trên thời gian dành cho các dự án cung cấp dữ liệu theo thời gian thực.
Quản lý hiệu quả ngày nghỉ của nhân viên
Theo dõi những ngày nghỉ của nhân viên: Nhà quản trị có thể theo dõi toàn bộ hoạt động của các nhân viên, theo dõi được những ngày nghỉ để phân bổ công việc tốt hơn