Quản lý bán hàng một cách dễ dàng, tích hợp đầy đủ với hệ thống xuất hóa đơn và hệ thống quản lý kho hàng. Hệ thống báo cáo & thống kê mang đến cho nhà quản trị những thông tin chính xác để đưa ra những quyết định thông minh.

Ưu điểm: quản lý hoạt động bán hàng hiệu quả, tích hợp với hệ thống kho hầng, hệ thống chăm sóc khách hàng, hệ thống kế toán – tài chính giúp tối đa hóa doanh thu và giảm thiểu chi phí.

Giá trị mang lại: Giúp hoạt động bán hàng trở nên chuyên nghiệp, dễ quản lý. Nhà quản trị dễ dàng kiểm soát doanh thu – lợi nhuận thực dù ở bất cứ đâu trên thế giới.

Những tính năng của Quản lý hoạt động bán hàng:

Quản lý bán hàng một cách dễ dàng

Từ báo giá đến xuất hóa đơn chỉ với vài lần nhấp chuột.

Vận hành hoạt động bán hàng hóa & dịch vụ xuyên suốt quá trình từ chào giá đến xuất hóa đơn với toàn bộ các thông tin liên quan và dễ truy xuất. Theo dõi các hợp đồng dài hạn, tự động hóa việc xuất hóa đơn và thông báo đến nhân viên bán hàng khi họ có tác vụ cần phải thực hiện.

Tích hợp đầy đủ với hệ thống xuất hóa đơn

Với tất cả các phương thức xuất hóa đơn mà bạn cần.

Hỗ trợ nhiều phương thức xuất hóa đơn (xuất hóa đơn từng phần hay toàn phần; xuất hóa đơn dựa trên thời gian, khi bàn giao, hoặc một con số cố định, v.v.); Tự động tạo các hóa đơn mang tính định kỳ, tạo các khoản ứng trước chỉ với một vài lần nhấp chuột,vv…

Theo dõi toàn bộ hợp đồng

Tránh việc lãng phí giấy in bằng cách ghi lại toàn bộ hợp đồng trong phần mềm ERP. Các hóa đơn có thể được tạo ra một cách tự động dựa trên các điều khoản của hợp đồng. Tự động báo động cho người quản lý khi cần phải gia hạn (nếu là các hợp đồng mang tính chu kỳ/thuê bao).

Hệ thống Báo cáo & Thống kê

Để có các thông tin chính xác để đưa ra các quyết định thông minh.

Giúp người sử dụng phần mềm có thể truy cập ngay lập tức các thông tin liên quan để từ đó hỗ trợ ra các quyết định đúng đắn và thông minh. Hệ thống báo cáo báo biểu được thiết kế theo nhu cầu đặc thù của khách hàng trong giai đoạn triển khai.

Từng cá nhân đều có thể tự tạo các báo cáo phù hợp với nhu cầu của riêng mình và chia sẻ báo cáo đó cho đồng nghiệp liên quan.

Tích hợp với hệ thống quản lý kho hàng

Bạn có thể xử lý các ưu tiên sau đây ngay trên phân hệ bán hàng:
Giao hàng: lựa chọn giữa giao hàng một lần hay từng phần
Hóa đơn: lựa chọn cách thức thanh toán hóa đơn
Incoterms: các điều khoản thương mại quốc tế