Phần mềm quản lý kho giúp cải thiện hiệu quả làm việc và rút ngắn thời gian quản lý, hạn chế hàng lưu kho, không còn hàng tồn, và tự động yêu cầu bổ sung khi hết hàng.

Ưu điểm: Hàng hóa lưu kho ít nhất, không có hàng tồn

Giá trị mang lại: Giúp giảm thiểu tối đa hàng lưu kho, đồng thời dự đoán chính xác lượng hàng bán ra giúp không còn hàng tồn.

Những tính năng đặc biệt của phần mềm quản lý kho hàng:

Cải thiện hiệu quả làm việc & tiến trình thời gian

Tổ chức tốt hơn kho hàng của bạn với hệ thống khoảng không thông minh, nhập cảnh thông minh.

Có được phương pháp nuôi thả hiệu quả nhất và cải thiện tất cả các hoạt động nội bộ của bạn. Kho hàng tồn kho kép của Odoo không có đầu vào, đầu ra hay sự chuyển đổi. Thay vào đó, tất cả các hoạt động là di chuyển cổ phiếu giữa các địa điểm.

Hàng lưu kho ít, không còn hàng tồn, tự động yêu cầu bổ sung khi hết hàng

Sử dụng các điểm đặt hàng và RFQ tự động để làm cho chuỗi cung ứng của bạn hiệu quả hơn bao giờ hết.