Giúp doanh nghiệp kiểm soát được các dự án đang triển khai, dự báo nhu cầu, xây dựng lịch trình, lên kế hoạch triển khai, và phân tích dữ liệu để có thể quản lý dự án tốt nhất và gia tăng lợi nhuận..

Ưu điểm: Quản lý hiệu quả các dự án của doanh nghiệp, giúp chủ doanh nghiệp phân bổ nguồn lực hợp lý cho các dự án.

Giá trị mang lại: Giúp kiểm soát hiệu quả các dự án và hạn chế tối đa sự lãng phí nguồn lực

Những tính năng của phân hệ Quản lý dự án:

Dự báo nhu cầu & tài nguyên

Hiệu suất của dự án và sự sẵn có của nhân viên

Lên kế hoạch cho nhóm của bạn qua các dự án tính đến ngày nghỉ của nhân viên vào tài khoản. Lập kế hoạch trước cho các dự án sắp tới với các dự báo dựa trên các dự án có thể so sánh và dự báo thời hạn chính xác hơn. So sánh các dự báo với bảng thời gian thực để tăng lợi nhuận.

Khai thác sức mạnh của thông tin thị giác

Quản lý dự án linh hoạt được thực hiện dễ dàng.

Đơn giản hóa quy trình của bạn và tăng cường sự cộng tác của nhân viên.

Chia nhỏ dự án của bạn thành các nhiệm vụ kích thước nhỏ và giao cho nhóm của bạn để cải thiện sự cộng tác.

Tạo các giai đoạn tùy biến cho mỗi dự án để đơn giản hóa tổng quan về luồng công việc của bạn và tăng hiệu quả tổng thể của dự án.