Giải pháp quản lý nguồn lực sản xuất (MRP) cho phép bạn lên kế hoạch, đặt hàng, lưu kho, sản xuất và lắp ráp sản phẩm từ các nguyên vật liệu thô và các bộ phận. Nó xử lý việc tiêu thụ và sản xuất sản phẩm theo hóa đơn nguyên vật liệu và các hoạt động cần thiết đối với máy móc, công cụ hay nguồn nhân lực theo các công đoạn sản xuất.

Ưu điểm: Kiểm soát hiệu quả các nguồn lực sản xuất để nâng cao hiệu suất làm việc và giảm thiểu tối đa chi phí. Được tích hợp với các phân hệ khác của SAP như quản trị mua sắm, sửa chữa – bảo dưỡng, kiểm soát chất lượng.

Giá trị mang lại: Giúp nâng cao năng suất làm việc và giảm thiểu tối đa chi phí trong hoạt động khai thác, sản xuất kinh doanh

Những tính năng của phân hệ “Quản lý nguồn lực sản xuất” trong SAP:

Hoạch định nguồn lực sản xuất

Quản lý Sản xuất, Định mức nguyên liệu, Lập kế hoạch sản xuất, Theo dõi hoạt động sản xuất

Tất cả các hoạt động sản xuất và lắp ráp của bạn được quản lý trên hệ thống. Tự động sắp xếp các lệnh sản xuất và hoạt động sản xuất. Rà soát các kế hoạch được đề xuất với bố cục thông minh. Sử dụng các tính năng phân tích tiên tiến để phát hiện “nút thắt cổ chai” (khâu yếu) trong năng lực sản xuất và vị trí hàng tồn kho.

Lập kế hoạch sản xuất hiệu quả

Các lệnh sản xuất và các hoạt động sản xuất được tự động lên lịch dựa trên các quy tắc mua sắm, số lượng dự báo và nhu cầu của bạn (nhu cầu cho phần một phần dựa trên mức độ tiêu thụ).

Xác định linh hoạt dữ liệu tổng thể

Sản phẩm, Định mức nguyên liệu & Quy trình sản xuất

Linh hoạt tạo ra các định mức nguyên liệu, quy trình sản xuất tùy chọn, thay đổi phiên bản và tạo các định mức nguyên liệu ảo. Bạn có thể sử dụng BoM cho các lệnh sản xuất.

Mọi hoạt động đều rất linh hoạt

Trong quá trình sản xuất có thể chỉnh sửa thủ công tất cả các hoạt động đã được đề ra với mọi cấp độ. Với ERPViet, bạn sẽ không bị bó buộc bởi một hệ thống cứng nhắc.

Lập kế hoạch cho các hoạt động sản xuất

Kiểm tra các nguồn lực và khắc phục những khâu yếu (nút thắt cổ chai)

Kiểm tra quy trình, kế hoạch và năng lực sản xuất của bạn. Nhanh chóng xác định các yêu cầu về nguồn lực và các khâu yếu để đảm bảo tiến độ sản xuất đáp ứng ngày giao hàng.

Quản trị sản xuất và quản lý hàng tồn kho

Theo dõi giá trị hàng tồn kho thay đổi theo mức độ của các hoạt động sản xuất trong quá trình lưu chuyển nguyên vật liệu.

Tích hợp đầy đủ với các phận hệ khác

Tích hợp với các phân hệ bán hàng, mua hàng và phân hệ kế toán

Phân hệ hoạch định nguồn lực sản xuất được tích hợp chính xác với các phân hệ bán hàng và mua hàng. Việc tích hợp với phân hệ kế toán cho phép xác định giá trị kế toán thời gian thực và báo cáo sâu hơn về các khoản doanh thu và chi phí của hoạt động sản xuất.