Giải pháp quản lý nguồn lực sản xuất (MRP) cho phép bạn lên kế hoạch, đặt hàng, lưu kho, sản xuất và lắp ráp sản phẩm từ các nguyên vật liệu thô và các bộ phận. Nó xử lý việc tiêu thụ và sản xuất sản phẩm theo hóa đơn nguyên vật liệu và các hoạt động cần thiết đối với máy móc, công cụ hay nguồn nhân lực theo các công đoạn sản xuất.

Ưu điểm: Kiểm soát hiệu quả các nguồn lực sản xuất để nâng cao hiệu suất làm việc và giảm thiểu tối đa chi phí. Được tích hợp với các phân hệ khác của SAP như quản trị mua sắm, sửa chữa – bảo dưỡng, kiểm soát chất lượng.

Giá trị mang lại: Giúp nâng cao năng suất làm việc và giảm thiểu tối đa chi phí trong hoạt động khai thác, sản xuất kinh doanh

Những tính năng của phân hệ “Quản lý nguồn lực sản xuất” trong SAP: